Covid-19 en de maatregelen ter ondersteuning van de Brusselse economie: de recente updates

Covid-19 en de maatregelen ter ondersteuning van de Brusselse economie: de recente updates

1819.brussels

De huidige situatie met betrekking tot het Coronavirus heeft een grote impact op ons allemaal en op onze bedrijven. Vrijwel dagelijks worden beschermende maatregelen, beperkende maatregelen en financiële steunmaatregelen aangekondigd. Het is soms moeilijk om door het bos de bomen nog te zien. Dit artikel vat de veranderingen bondig van dag tot dag samen. Opgelet: de details zijn nog niet overal duidelijk, de technische uitwerking of de vertaalslag naar de praktijk vraagt soms nog wat tijd.  We vragen dan ook begrip voor het voorbehoud bij sommige inlichtingen (onderlijnde passages). 

7 oktober 2020

De Brusselse provinciale crisiscel is de volgende maatregelen overeengekomen die ingaan op 8 oktober:

 • bars en cafés, maar ook thee- en koffiehuizen moeten de deuren sluiten (gelegenheden waar alcoholische of niet-alcoholische dranken worden geserveerd);
 • Sportclubs zowel voor profsporters als voor amateurs moeten de kantine sluiten;
 • Amateursportclubs mogen niet lager publiek binnenlaten in overdekte ruimten;
 • Feestzalen moeten de deuren sluiten;
 • In de openbare ruimte van het Gewest is het verboden alcohol te verbruiken.

Ook worden vanaf donderdag 8 oktober de volgende maatregelen met een maand verlengd:

 • boekhandels die beschikken over een speelruimte (gokruimte) en alle andere winkels die drank of voeding verkopen ( ook al is dit een nevenactiviteit) moeten om 22 uur sluiten (zoals al het geval is voor nachtwinkels); 
 • Op de markten wordt het verboden om voeding te nuttigen;

6 oktober 2020

 Om een algemene lockdown te vermijden, heeft het Overlegcomité, na kennis te hebben genomen van een advies van CELEVAL, een reeks verstrengingen beslist.

 • Nauwe contacten: beperking tot maximum 3 nauwe contacten per maand. Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker.
 • Privé-bijeenkomsten thuis: maximum 4 personen, met respecteren veilige afstand of mondmasker indien niet mogelijk
 • Cafés, kantines en andere drankmogelijkheden: maximum 4 personen per tafel, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
 • Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
 • Sluitingsuur cafés: 23.00 uur
 • Extra inspanningen op het vlak van sensibilisering en handhaving opdat deze maatregelen overal worden toegepast.
 • Telewerk sterk aanbevolen, meerdere dagen per week

Deze maatregelen vormen de ‘nationale sokkel’. In de provincies waar de situatie ernstiger is (op basis van de toekomstige barometer) moet de gouverneur verdere maatregelen voorstellen, in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en de COVID-19 commissaris. Deze maatregelen kunnen gelden voor de hele provincie of een deel ervan.

Deze maatregelen gelden voor het hele grondgebied vanaf vrijdag 9 oktober tot en met 9 november, waarna ze zullen worden geëvalueerd.

maandag 27 juli

Om de zorgwekkende verspreiding van het coronvirus af te remmen, heeft de Nationale Veiligheidsraad strengere maatregelen genomen :

Dit zijn de nieuwe regels die van kracht worden vanaf woensdag 29 juli en voor ten minste vier weken (tot eind augustus):

 • de sociale bubbel wordt teruggebracht tot 5 personen, altijd dezelfde, voor de komende vier weken - voor een heel huishouden en niet meer per persoon.
 • Niet-begeleide samenscholingen, zoals familie- of vriendenbijeenkomsten, worden beperkt tot maximaal 10 personen. Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten; 
 • Evenementen die een groot publiek trekken, worden strikt beperkt tot een maximum van 100 personen binnenshuis en 200 personen buitenshuis met het dragen van een mondmasker; 
 • Telewerken wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega's te vermijden;
 • De boodschappen worden opnieuw alleen gedaan en dit voor een duur van 30 minuten maximum; 
 • Opsporing zal worden verhoogd in bepaalde specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen "actief aanwezig" zijn, d.w.z. in beweging zijn. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en sportklassen. 
 • Nog bijkomende maatregelen zijn van kracht in de provincie Antwerpen waar het aantal besmettingen het grootst is. 

29 juli maatregelen covid

Donderdag 23 juli

Gezien het aantal besmettingen terug fors toeneemt, heeft de Nationale Veiligheidsraad nieuwe maatregelen aangekondigd in de aanpak van de coronacrisis :

 • Fase 5’ van het exitplan, dat vooral meer perspectief zou bieden aan de cultuur- en evenementensector, gaat niet door. 
 • Daarnaast wordt het verplicht om een mondmasker te dragen in winkelstraten, publieke gebouwen, op markten, brocantes en kermissen, in horecazaken en op alle drukke plaatsen, privé of publiek.
 • Nachtwinkels moeten vanaf zaterdag dicht om 22u.
 • Cafés en restaurants moeten klanten vragen om hun e-mailadres of telefoonnummer achter te laten.
 • Wie vanuit het buitenland terug naar huis komt (of het nu een groene, oranje, of rode zone is) zal een online formulier moeten invullen over waar hij/zij is geweest.

Donderdag 16 juli

De Kamer heeft unaniem het licht op groen gezet voor de federale kmo-waarborg van 10 miljard euro. De waarborg moet kmo’s toegang tot kredietverlening blijven verzekeren.  Ze zal gebruikmaken van de bestaande enveloppe van 50 miljard die werd uitgetrokken voor de federale garantieregeling. Die werkte niet goed, onder meer omdat ze slechts betrekking had op overbruggingskredieten die binnen het jaar terugbetaald moeten worden, wat veel te snel was. Het nieuwe kmo-luik waarborgt kmo-kredieten met een looptijd van 12 tot 36 maanden. Het is beschikbaar voor bedrijven van minder dan 250 werknemers. 

Donderdag 2 juli

Sinds mei 2020 mogen veel zelfstandigen opnieuw hun activiteit uitoefenen. Die zelfstandigen kunnen tijdens de maanden juni, juli en augustus een beroep doen op het nieuwe overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart. Wie nog niet kan heropstarten, kan tijdens de maanden juli en augustus 2020 in de volgende situaties nog steeds in aanmerking komen voor het bestaande tijdelijk Corona-overbruggingsrecht, maar onder striktere voorwaarden. Alle info op de site van het RSVZ.

Woensdag 1 juli

 • In het staatsblad van 1 juli 2020 is de regeling van de versoepelde economische werkloosheid verschenen. Deze geldt vanaf 1 september 2020 tot 31 december 2020. De nieuwe regels zijn bedoeld voor ondernemingen die geen gebruik meer kunnen maken van de corona-werkloosheid. Bepaalde werkgevers zullen echter wel tot eind 2020 corona-werkloosheid kunnen inroepen. Momenteel is echter nog niet duidelijk welke dit precies zullen zijn. Meer info
 • Een bijzonder machtenbesluit dat vandaag werd gepubliceerd, voert een corona-tijdskrediet en een corona-landingsbaan in. Ook de regels over de arbeidsduurvermindering die van 2009 tot 2011 van toepassing waren, worden hernomen. Enkel ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering kunnen hiervan gebruik maken. Deze regels treden in werking vanaf vandaag 1 juli 2020. Meer info.

Woensdag 24 juni

 • Corona: meer en goedkope vrijwillige overuren in kritieke sectoren: RSZ-vrijstelling gepubliceerd. Meer info.
 • De compensatiepremie van 2.000 Euro voor de culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk kan vanaf donderdag 25 juni t.e.m 15 juli aangevraagd worden op premiecovid.brussels. Meer weten.
 • De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten heeft een akkoord bereikt om vanaf 1 juli over te gaan tot fase 4 van de afbouw

  Hieronder het overzicht : 

fase 4 exit

Eén van de voorwaarden is de toepassing van protocollen. Meer info

Maandag 22 juni

De maatregelen ter ondersteuning van de dienstenchequesector worden verlengd tot en met 30 juni 2020. Dit betreft twee maatregelen:

 • De aanvullende steun voor tijdelijke werkloosheid voor huishoudhulpen : een toeslag van 2,50 euro bruto per uur werkloosheid
 • De verhoogde gewestelijke tussenkomst voor daadwerkelijk gepresteerde uren : die van 14,60 naar 16,60 euro verhoogd werd.

Meer info

vrijdag 19 juni

Het corona-ouderschapsverlof zal verlengd worden tot en met 30 september 2020. Het is tot nader order nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen bij de RVA voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2020. Meer info op de site van de RVA.

Maandag 8 juni

De compensatiepremie van 2.000 Euro voor bepaalde micro-ondernemingen en zelfstandigen in Brussel, kan vanaf vandaag aangevraagd worden op www.premiecovid.brussels. Meer weten.

zaterdag 6 juni

De superkern is het zaterdag eens geraakt over een steunpakket voor sectoren die getroffen zijn door de coronacrisis. De voorstellen betreffende de bedrijven zijn:

 • horeca: een verlaging van het btw-tarief naar 6 procent voor maaltijden en drank (niet voor alcohol).
 • werkgevers krijgen de mogelijkheid om hun werknemers een cadeaucheque van 300 euro te geven die ze kunnen besteden in de horeca, maar ook in de cultuursector of bij andere getroffen zaken.
 • het Corona-ouderschapsverlof wordt verlengd tot eind augustus.
 • het overbruggingskrediet voor zelfstandigen en de tijdelijke werkloosheid worden tevens verlengd.
 • Alle bedrijven die in mei meer volk aan het werk hadden in vergelijking met de maand daarvoor zullen drie maanden lang maar de helft van de bedrijfsvoorheffing moeten betalen.

Lees meer

Vrijdag 5 juni

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo heeft nieuwe afspraken gemaakt met de financiële sector om tijdens de coronacrisis gezinnen en bedrijven van voldoende financiering te voorzien. Het betalingsuitstel voor woonleningen en bedrijfskredieten wordt verlengd tot het einde van het jaar, de bestaande waarborgregeling voor nieuwe kredieten zal eveneens tot eind dit jaar lopen. Daarnaast komt er een nieuwe waarborgregeling van 10 miljard euro voor kmo-kredieten. Meer info.

Donderdag 4 juni

Op 14 mei jongstleden heeft de Brusselse Regering de toekenning van een premie aan de Brusselse culturele en creatieve sector goedgekeurd. Vandaag hebben de Brusselse ministers in eerste lezing overeenstemming bereikt over een volmachtbesluit waardoor deze premie van 2.000 euro geconcretiseerd kan worden. Meer info.

Woensdag 3 juni

De nationale Veiligheidsraad heeft zich vandaag gebogen over fase 3 van het afbouwplan dat op 8 juni ingaat. De heropening van de horeca, het toerisme, de cultuur en een uitbreiding van de sociale contacten werden goedgekeurd. Meer info in onze FAQ (hoe ziet de exitstrategie eruit)

ZONDAG 31 mei

Vandaag, om middernacht, is de termijn voor de aanvraag van de eenmalige premie van 4.000 euro van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verstreken.

Zaterdag 30 mei

Gids Goede Praktijken Horeca om terug op te starten : In dit document worden een aantal algemene preventiemaatregelen opgelijst tegen de verspreiding van het Covid-19-virus. Het toepassingsveld omvat alle gelegenheden waar tegen betaling dranken worden besteld, maaltijden worden opgediend of kamergebonden en terreingebonden logies worden verschaft en die daartoe over de nodige toelatingen of erkenningen beschikken (federaal, regionaal). Lees meer.

Donderdag 28 mei

Op voorstel van de Staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte, heeft de Brusselse regering beslist om in eerste lezing een besluit aan te nemen waarmee finance.brussels wordt belast met een gedelegeerde opdracht zodat deze instelling leningen aan een verlaagde rentevoet kan toekennen aan tewerkstellingscoöperaties die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hierdoor kunnen deze coöperaties op hun beurt leningen toekennen aan hun leden-ondernemers. Voor deze maatregel werd 2 miljoen euro vrijgemaakt. Lees meer.

maandag 25 MeI

De tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht is verlengd voor de onderbrekingen tijdens de maand juni 2020. Wens je beroep te doen op het corona-overbruggingsrecht voor de maand juni? Dan moet je een nieuwe aanvraag indienen, ook wanneer je dit al eerder kreeg. Er is dus geen automatische verlenging. Meer info op site van de RSVZ.

woensdag 20 MeI

Door de strijd tegen het COVID-19-virus hebben sommige bedrijven niet kunnen deelnemen aan een aantal activiteiten en evenementen in het buitenland waarvoor ze in het kader van hun internationaliseringsproject reserveringen hadden geboekt. Als deze kosten niet aan de onderneming worden terugbetaald, kan de onderneming onder bepaalde voorwaarden een subsidie bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanvragen. Deze premie bedraagt ten hoogste € 2.500. Meer info

zaterdag 16 MeI

 • Naar analogie met het Covid-19-ouderschapsverlof dat onlangs ingevoerd werd voor werknemers kunnen nu ook zelfstandigen, die tijdens de maanden mei en juni hun activiteiten moeten verminderen of onderbreken omdat ze de zorg van kinderen onder de 12 jaar of voor een gehandicapte op zich moeten nemen, een beroep doen op een ouderschapsuitkering.  De ministerraad heeft in een elektronische zitting het koninklijk besluit hiervoor goedgekeurd. De vergoeding bedraagt 532,24 euro per maand, of 875 euro in het geval van een eenoudergezin. Het kan echter niet worden gecumuleerd met het overbruggingsrecht.  Om van dit verlof te kunnen genieten, moet u zich wenden tot uw sociaal verzekeringsfonds.
 • Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt verlengd tot en met 30 juni. Een ontwerp van koninklijk besluit in die zin werd deze zaterdag goedgekeurd door de Ministerraad.

vrijdag 15 mei

Door de (gedeeltelijke) schorsing van de lessen in de scholen kunnen uw werknemers vanaf 1 mei 2020 een specifiek ouderschapsverlof (corona-ouderschapsverlof genoemd) genieten om voor hun kind(eren) te zorgen. Dit verlof laat het toe aan werknemers, die ten minste 1 maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever en met zijn akkoord, hun arbeidsprestaties te verminderen met 1/5 of ½ voor hun kind dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt. 
Het koninklijk besluit nr. 23 formaliseert deze maatregel.

Donderdag 14 MeI

 • De Brusselse hoofdstedelijke regering is het eens geworden over de manier waarop een steunpremie van 2.000 euro kan worden aangevraagd door zelfstandigen en ondernemingen met niet meer dan vijf VTE’s, die door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, een sterke terugval van hun activiteit kennen. Daarnaast heeft de regering ook de basis gelegd voor een relance- en herstructureringsplan om de ernstige gevolgen van de Covid-19-pandemie op te vangen. Meer weten.
 • De Brusselse hoofdstedelijke regering neemt maatregelen om de culturele en creatieve sector in het gewest te ondersteunen. Zo voorziet ze ondermeer een eenmalige gewestelijke sectorpremie van 2.000 euro voor alle culturele en creatieve organisaties die getroffen zijn door de Covid-19-crisis alsook een uitzonderlijke steun van maximaal 1.500 euro voor de cultuurwerkers (fonds van 5 miljoen euro). Lees meer.

Woensdag 13 MeI

De Nationale Veiligheidsraad (NVR) uitgebreid met de ministers-presidenten is bijeengekomen. De NVR heeft op basis van het verslag van de experts van de GEES beslist om vanaf 18 mei fase 2 van het afbouwplan op te starten. Hieronder de maatregelen in een notendop:

18 mei

dinsdag 12 MeI 

Het koninklijk besluit bijzondere machten van minister van Justitie Koen GEENS, minister van KMO’s en Zelfstandigen Denis DUCARME en minister van Economie Nathalie MUYLLE gericht op de tijdelijke bevriezing van de faillissementsprocedures die het resultaat zouden zijn van de huidige crisis, werd verlengd. Het moratorium loopt voortaan tot 17 juni. Het besluit beoogt om de faillissementsprocedure niet te laten starten voor de ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de crisis, maar die tot 18 maart in goede gezondheid verkeerden. Meer info.

maandag 11 MEI

Omdat de regeringsmaatregelen een ongeziene impact hebben op de economische activiteit van de sector van het bezoldigd personenvervoer, heeft de regering beslist om een eenmalige financiële steun van 3000 euro toe te kennen aan alle uitbaters met een vergunning voor een taxidienst en/of een dienst voor het verhuren van wagens met chauffeur. Deze aanvraag kan alvast ingediend worden. Meer info.

vrijdag 8 Mei

 • Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) heeft het systeem van tijdelijke werkloosheid voor artiesten versterkt. Zo wordt de referentieperiode met drie maanden verlengd. Bovendien kondigde ze ook aan dat de tijdelijke werkloosheid uitgebreid wordt tot de evenementensector, waarvoor ook andere bewijzen dan een arbeidscontract kunnen worden voorgelegd. Na de communicatie door minister Muylle zelf wordt nu vooral uitgekeken naar het Ministerieel Besluit waarin een en ander praktisch uitgewerkt moet worden. Voor alle duidelijkheid: zo lang dat MB er niet is, is deze nieuwe regeling nog niet van kracht. De website van de RVA zal in dit opzicht worden aangepast (voorwaarden, termijnen, enz.) zodra de RvB is gepubliceerd. 
 • De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft de tweede versie van de gids "Veilig aan het werk" gepubliceerd, alsook een hele reeks sectorale gidsen om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden. Meer info.

donderdag 7 MeI

Artsen zullen vanaf deze week tijdens de periode van de COVID-19-crisis twee nieuwe modellen van medische getuigschriften gebruiken: één model voor arbeidsongeschiktheid en één model voor patiënten in quarantaine. Meer info.

woensdag 6 mei 2020

 • De tijdelijke werkloosheid overmacht 'Corona' wordt verlengd tot 30 juni 2020. De FAQ van de RVA zal in die zin worden aangepast.
 • De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, is bijeengekomen om de nieuwe fase van de afbouwstrategie, namelijk fase 1b, die op 11 mei van start gaat, te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken. Meer info vindt u op de site van het Crisiscentrum.
  In het kort: 
  • Uitbreiding van de sociale contacten: vanaf komende zondag 10 mei mag elk gezin vier andere mensen ontvangen, altijd dezelfde vier mensen. Er staat geen limiet op de afstand die u hiervoor mag afleggen.
  • Heropening van de winkels onder voorwaarden 
   • slechts 1 klant per 10m² wordt toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels. 
   • Elke klant wordt ten zeerste aanbevolen om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt. In ieder geval moet de veiligheidsafstand worden gerespecteerd. 
   • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.
  • Het openbaar vervoer blijft voorbehouden voor mensen die geen ander middel hebben om zich te verplaatsen.

maandag 4 MEI

De Ministerraad heeft op 2 mei 2020 een beslissing genomen over het corona-ouderschapsverlof. Dit verlof laat het toe aan werknemers, die ten minste 1 maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever en met zijn akkoord, hun arbeidsprestaties te verminderen met 1/5 of ½ voor hun kind dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt. Zodra het besluit gepubliceerd is, kan u de informatie met betrekking tot het corona-ouderschapsverlof terugvinden op de site www.rva.be (infoblad, formulier, …). 
Let op ! Het is nog niet mogelijk om het corona-ouderschapsverlof aan te vragen bij de RVA maar wel al bij de werkgever. 

donderdag 30 april 2020

In het kader van de Covid-19-pandemie heeft de Brusselse Regering vandaag beslist om de economische maatregelen voor sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de gezondheidscrisis en door de noodmaatregelen waartoe de Nationale Veiligheidsraad heeft besloten, te versterken.
Het betreft met name:

 • Extra middelen voor finance&invest.brussels
 • Vervroegde vastlegging en vereffening van de economische expansiesteun, voor om het even welke activiteitensector.
 • Het privéspaargeld mobiliseren door middel van een “proxi-lening” (1 miljoen euro)
 • Ondersteuning van de activiteitencoöperaties en van Smart (2 miljoen euro)
 • Toekenning van micro-kaskredieten voor zelfstandigen en ZKO’s
 • Steun aan instellingen voor microkrediet (500.000 euro)

Meer info over de praktische voorwaarden wordt binnenkort bekend gemaakt.

dinsdag 28 april 2020

In de kritieke sectoren wordt de grens voor vrijwillige overuren verhoogd tot 220 uren voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2020. Net als gewone vrijwillige overuren moeten deze 120 uren niet ingehaald worden. In tegenstelling tot bij het gewone stelsel, is er geen overloon op verschuldigd. Het sociaal en fiscaal statuut van de 120 vrijwillige overuren moet nog worden bevestigd.

vrijdag 24 april 2020

Coronavirus : België heeft z’n exitstrategie vastgelegd. De belangrijkste maatregelen vindt u op de website van het Crisiscentrum.

Belangrijke opmerking: onderstaande data zijn indicatief en voorwaardelijk en hangen met name af hoe de verspreiding van het virus onder controle wordt gehouden.

Te onthouden voor bedrijven/handel : Fase 1 – a (4 mei)

 • Algemeen
  • Op de werkvloer moet de werkgever – ook in de publieke sector – z’n werknemers beschermen als dat nodig is.
  • Wat de organisatie van het werk betreft, heeft de Groep van Tien een generieke gids van good practices gevalideerd. Die zal als basis gelden voor af te sluiten sectoriële- of ondernemingsakkoorden. Hij zal ook als referentie dienen voor een progressieve heropstart van de economie onder veilige en zekere voorwaarden voor iedereen.
 • Voor de industrie en B2B-services
  Telewerk blijft de norm. Zo zullen bedrijven, als ze niet kunnen voldoen aan de fysieke afstand, dat kunnen compenseren door een reeks gezondheidsaanbevelingen te volgen, waaronder het dragen van een masker.
 • Voor de winkels en de horeca
  Daar veranderen de regels niet, behalve voor de stoffenwinkels, die – gezien hun belangrijke rol in de productie van mondmaskers - hun deuren mogen openen.

Te onthouden voor bedrijven/handel:  Fase 1 – b (11 mei)

 • Voor de winkels : 
  Deze fase laat toe dat de winkels allemaal tegelijk weer open kunnen gaan - zonder discriminatie op basis van grootte of sector – om zo iedereen dezelfde kans op succes te gunnen. Dat zal uiteraard onder voorwaarden gebeuren. Die zullen bepaald worden in overleg met de sectoren en de sociale partners.
  Er zijn drie soorten voorwaarden, met betrekking tot: 
  • de organisatie van het werk, 
  • de ontvangst van klanten,
  • en het beperken van de toegang tot de winkel, om drukte te vermijden.

De uitoefening van zogenaamde contactberoepen (zoals dat van kapper bijvoorbeeld) is in deze fase nog niet toegestaan.

Te onthouden voor bedrijven/handel: Fase 2 (18 mei)

 • Voor de winkels 
  Het zal bekeken worden of en onder welke voorwaarden zogenaamde contactberoepen hun activiteit opnieuw zouden kunnen uitoefenen, ook hier onder voorwaarden.

Te onthouden voor bedrijven/handel: Fase 3 (Ten vroegste vanaf 8 juni)

 • Meerdere punten zullen bekeken worden : de modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook cafés, bars en dergelijke. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren.

Woensdag 22 APRIL 2020

Het crisiscentrum heeft opnieuw een update gegeven aan de coronarichtlijnen :

 • Dierenhotels mogen opnieuw de deuren openen. De dierenasielen zijn ook open maar worden gevraagd om enkel de personen die wensen te adopteren of een dier achter te laten, op afspraak te ontvangen. 
 • Kleine wijzigingen:
  • Garages en herstellingsdiensten mogen nog steeds alleen openblijven voor dringende reparaties. Nu wordt daaraan toegevoegd dat het gaat om reparaties die ‘noodzakelijk zijn om de veiligheid van het voertuig te garanderen’ (herstellen van remmen en lichten en het vervangen van winterbanden door zomerbanden..). Dezelfde principes gelden voor fietsherstellers.
  • Dierenartsen mogen verder werken maar de door hen ingeschatte niet dringende en uitstelbare zorg wordt best uitgesteld.
  • Verzekeringsexperts mogen ter plekke gaan maar dit wordt niet aanbevolen behalve voor dringende zaken.
  • Social distancing wordt gerespecteerd als er plexiglas in bestelwagens/busjes wordt geïnstalleerd waar de 1.5 m afstand niet kan worden gegarandeerd.
  • Indien de ouder van een kind (mogelijk) besmet is, maar het kind zelf geen ziektesymptomen vertoont, kan het naar de opvang/school gaan, tenzij de huisarts anders beslist.

vrijdag 17 APRIL 2020

De volgende handelszaken mogen opendoen vanaf zaterdag 18 april, mits inachtneming van veiligheidsafstanden en 1 persoon per winkelbezoek gedurende 30 minuten. 

 • Doe-het-zelfwinkels met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen onder dezelfde voorwaarden als voedingswinkels. De veiligheidsafstanden zullen moeten worden gerespecteerd (beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 15 april, en gepubliceerd in dit Ministerieel Besluit van 17 april).
 • Tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen, onder dezelfde voorwaarden als voedingswinkels. De veiligheidsafstanden zullen moeten worden gerespecteerd (beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 15 april en gepubliceerd in dit Ministerieel Besluit van 17 april).
 • Ook groothandels mogen opnieuw open, maar enkel voor professionelen en niet voor particulieren (beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 15 april en gepubliceerd in dit Ministerieel Besluit van 17 april).

Donderdag 16 APRIL 2020

 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt nieuwe maatregelen voor. OpgeletHoe nieuwe compensatiepremies precies toegekend zullen worden, wordt momenteel nog bepaald.
  Hierbij enkele van de belangrijkste nieuwigheden:
  • 3.000 euro steun wordt toegekend aan alle exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.
  • een compensatiepremie van 2.000 euro wordt ingevoerd voor ondernemers en micro-ondernemingen (met 0 tot 5 VTE) die hun activiteit door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus aanzienlijk zagen afnemen.
  • de eenmalige premie wordt uitgebreid tot een aantal sectoren (verhuurders van videobanden en videodisks (NACE 77.220), carwashen (NACE 45.206), boekhandels (NACE 47.620) en vastgoedkantoren (NACE 68.311). -> kan wel reeds ingediend worden.
  • betalingstermijnen of opzegtermijnen worden verlengd of versoepeld: de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling, opzegtermijnen voor private huurders en studenten die huren,  het verbod om de gas- en elektriciteitstoevoer af te sluiten, opschorting van de stedenbouwkundige termijnen, openbare onderzoeken en overlegcommissies
 • Bedrijfsvoorheffing : de federale regering kent nu ook voor de maand april automatisch een uitstel vvan betaling toe van 2 maanden.Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunnen ondernemingen voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen.

WOENSDAG 15 APRIL 2020

 • De Nationale Veiligheidsraad heeft de lockdown verlengd tot 3 mei.
  Andere beslissingen: 
  • Er kunnen geen massa-evenementen zoals festivals plaatsvinden tot en met 31 augustus. 
  • Doe-het-zelfwinkels en kwekerijen/tuincentra kunnen heropenen vanaf 20 april op voorwaarde dat social distancing wordt gerespecteerd. 
  • Ook containerparken kunnen vanaf maandag hun deuren weer openen.
  • Bij het geleidelijk opheffen van sociale afstandsmaatregelen worden mondmaskers aanbevolen voor elke situatie waarin een afstand van minder dan 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden of op plaatsen waar veel mensen zullen zijn. 
   Meer info op info-coronavirus.be 
    
 • De minister van Cultuur van de Federatie Wallonië-Brussel heeft de door het "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel" voorgestelde noodmaatregelen goedgekeurd om de professionals in de film- en audiovisuele sector in staat te stellen het hoofd te bieden aan de gezondheidscrisis. Meer informatie vindt u hier (FR)

DINSDAG 14 APRIL 2020

 • Na een beslissing van de Minister van Tewerkstelling wordt de toepassing van de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke ontslagen wegens overmacht (oorspronkelijk gepland tot 19 april 2020) verlengd tot en met 31 mei 2020. Meer info hier
 • In afwachting van het advies van de Raad van State over de tweede lezing van het decreet, zijn drie maatregelen gepland om de huishoudhulpverleners en de dienstenchequebedrijven in Brussel te ondersteunen:
  • Steun aan de huishoudhulpen: de huishoudhulpen van de dienstenchequebedrijven die hun zetel in het Brussels Gewest hebben en die op het grondgebied van het Gewest werken, zullen naast hun tijdelijke werkloosheidsuitkering een bijkomende vergoeding van 2,5 euro bruto per uur tijdelijke werkloosheid kunnen ontvangen. 
  • Een forfaitair bedrag per dienstenchequebedrijf: een forfaitair bedrag van 4.000 euro wordt toegekend aan dienstenchequebedrijven die hun zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben. 
  • Verhoogde regionale interventie: om bedrijven in staat te stellen huishoudhulpen en gebruikers voldoende bescherming te bieden, zullen bedrijven voor de duur van de crisis profiteren van een verhoogde interventie van 2 euro, d.w.z. 16,60 euro in plaats van 14,60 euro per dienstencheque. 
   Voor meer informatie

 • Binnen de Groep van 10, samengesteld uit afgevaardigden van werkgeversorganisaties en vakbonden, werden op 14 april afspraken gemaakt omtrent drie praktische punten in het kader van de coronacrisis. Die drie punten zijn:

  • Het invoeren van een nieuw medisch getuigschrift, te gebruiken tijdens de coronacrisis, waarbij het onderscheid wordt gemaakt tussen arbeidsongeschiktheid en quarantaine ( model van getuigschrift en de bijhorende toelichting)
  • Het optrekken van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, tijdens de coronacrisis, tot het niveau van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid.
  • Het invoeren van een nieuwe meldingsplicht van de werkgever naar de werknemers toe in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – coronavirus.

Deze afspraken werden overgemaakt aan de Volmachtenregering, met de vraag ze om te zetten in wetgeving. 

ZATERDAG 11 APRIL 2020

De Kern van de federale regering heeft nieuwe sociaal-economische beslissingen gecommuniceerd. De onderstaande informatie moet echter nog bevestigd worden met wetgeving terzake.

 • De bevestiging van een overbruggingsrecht voor aanvullende zelfstandigen: "klassiek" wanneer het gaat om zelfstandigen die maximaal bijdragen; "aangepast" voor bepaalde aanvullende zelfstandigen (inkomen tussen 6996,89 en 13993,78) en actieve gepensioneerden (inkomen >6996,89) die verplicht zijn hun activiteiten te onderbreken vanwege Covid-19.
  Meer info hier
 • De invoering van een tijdelijke moratorium van betaling bij bedrijfsfaillissementen. Elk debiteurenbedrijf - in moeilijkheden door de gevolgen van Covid-19 - zal worden beschermd tegen conservatoire en executoriale beslagleggingen, faillissementsverklaring of gerechtelijke ontbinding. Bovendien zullen de betalingstermijnen die in een reorganisatieplan zijn voorzien, worden verlengd en kunnen contracten die vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit zijn gesloten, niet eenzijdig of via een gerechtelijke procedure worden opgelost.
 • Tijdelijk werklozen zullen flexibel en zonder inkomensverlies in de tuinbouw- en bosbouwsector kunnen werken. Zo ontvangt de werknemer voor een volledige werkdag het normale loon in verband met de uitgeoefende functie en een bedrag dat gelijk is aan 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering. 
 • Flexibiliteit met betrekking tot flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk om het tijdelijk ter beschikking stellen van vaste werknemers van andere bedrijven aan werkgevers in "kritische" sectoren te vergemakkelijken. Mechanismen ter bescherming van werknemers tegen sociale dumping - zoals het beginsel van gelijke beloning voor gelijk werk - blijven van toepassing. 
 • De neutralisatie van de werkuren van studenten in de tweede helft van 2020, zodat ze niet meetellen voor de berekening van de quota (475 uur per jaar) en hen zo in staat stellen de beroepsbevolking in "kritische" sectoren, zoals de detailhandel of de levensmiddelensector, te versterken. 
 • De mogelijkheid om in "kritische" sectoren achtereenvolgens een contract voor bepaalde tijd (CDD) voor een periode van drie maanden op te bouwen.
 • Een belastingvrijstelling voor vrijwillig overwerk (220 uur) in de zogenaamde "kritische" sectoren is ingevoerd tot 30 juni 2020. 
 • De verlening van de staatsgarantie voor bepaalde kredieten die zijn aangegaan om de economische gevolgen van het coronavirus af te schrijven. Dit besluit heeft tot doel nieuwe kredieten voor niet-financiële ondernemingen, met inbegrip van zelfstandigen en rechtspersonen in de non-profitsector, tot 50 miljard te garanderen. Het zal met terugwerkende kracht (1 april 2020) worden goedgekeurd door de Ministerraad voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

VRIJDAG 10 APRIL 2020

 • Geen ingebrekestellingen of beperkingen voor onbetaalde sociale zekerheidsbijdragen. De socialeverzekeringsfondsen zullen tijdelijk geen herinneringen meer sturen voor onbetaalde sociale zekerheidsbijdragen. Ook de beoogde beperkingen voor onbetaalde socialezekerheidsbijdragen worden tot nader order niet meer toegepast. Meer info.
 • Auteursrechtelijke betaling in april. Sabam en de horecafederaties van Wallonië, Brussel en Vlaanderen hebben een akkoord bereikt om de Unisono-factuur voor horecagelegenheden te verminderen. Deze solidariteitsbijdrage wordt toegekend door auteurs en componisten en staat gelijk aan een maand auteursrecht. Meer informatie
 • Covid-19: opschorting van de termijnen opschorting van de verval- en beroepstermijnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden in verband met de covid-19-crisis heeft de Brusselse regering besloten om alle bezuinigings- en beroepstermijnen (termijnen die normaliter niet kunnen worden verlengd) die in alle Brusselse wet- en regelgeving (of op grond daarvan) zijn vastgelegd, alsook de openbare onderzoeken tijdelijk op te schorten. Meer info hier

WOENSDAG 8 APRIL 2020

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de aanvraag voor de eenmalige premie van 4.000€ per onderneming waarvan de sluiting verplicht is na de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad kan worden ingediend via de website www.premiecovid.brusssels.

DINSDAG 7 APRIL 2020

Corona: schorsing van de stadsbelasting voor de eerste helft van het jaar, maar aangifte is nog steeds verplicht. Meer info hier.

MAANDAG 6 APRIL 2020

Vrijstelling van belasting op de exploitatie van taxi's of auto's met chauffeur. Meer info hier.

DONDERDAG 2 APRIL 2020

De regio trekt 400.000 euro uit om de ondernemingen in de sociale inschakelingseconomie te helpen. Meer informatie vindt u hier.

DINSDAG 31 MAART 2020

Maatregelen ter ondersteuning van bedrijven/organisaties worden aangekondigd door de federale overheid, waarin banken een centrale rol spelen.

 • Enerzijds is er voor bestaande kredieten betalingsuitstel mogelijk van kapitaalaflossingen tot 6 maanden (uiterlijk tot 31 oktober 2020). Deze maatregel moet ondernemingen / organisaties de nodige zuurstof geven zodat ze aan hun (andere) financiële verplichtingen kunnen voldoen nu hun inkomsten afnemen of volledig wegvallen.
 • Anderzijds kunnen ondernemingen / organisaties die extra financiering nodig hebben om deze moeilijke periode te overbruggen, nieuwe kredieten met een maximale looptijd van 12 maanden afsluiten. Dit luik wordt nu nog in een besluit gegoten. Zodra de tekst van dat besluit finaal is, zal de overheid daarover meer informatie geven. 
  Voor meer informatie, klik hier

VRIJDAG 27 MAART 2020

Procedure voor de betaling van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen naar aanleiding van de coronaviruscrisis. De RVA heeft de procedure voor de betaling van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen zoveel mogelijk vereenvoudigd. Meer informatie vindt u hier.

VRIJDAG, 20 MAART 2020

Tijdens de Raad van Ministers van vrijdag 20 maart is een reeks aanvullende maatregelen genomen om de sociaal-economische gevolgen van Covid-19 op te vangen.
De lijst van deze maatregelen is te vinden op de website van de FOD Economie.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.