FAQ

FAQ coronavirus en ondernemingen: antwoord op uw meest gestelde vragen

1819.brussels

De maatregelen genomen om het coronavirus in te dijken, roepen waarschijnlijk vragen op over hoe uw bedrijf verder kan draaien. 1819, de regionale informatie- en oriëntatiedienst voor ondernemers, volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet. Het centraliseert en verspreidt alle officiële informatie die u mogelijks kan helpen. Hieronder vindt u een lijst van meest gestelde vragen over het coronavirus. De antwoorden zijn afkomstig van officiële bronnen. De vragen werden onderverdeeld in volgende domeinen :

 1. De maatregelen die door de overheid werden genomen
 2. De steunmaatregelen voor ondernemingen, handelaars en zelfstandigen
 3. De relatie werkgever-werknemer
 4. De werking van de onderneming garanderen
 5. De gezondheidsvoorschriften
 6. Nuttige sites en telefoonnummers

Natuurlijk kan je ook de dienst 1819 rechtstreeks bellen door het nummer 1819 te draaien. Je kan ons elke werkdag contacteren van 9u tot 13u en dinsdagavond van 17u tot 19u30.

Laatste bijwerking pagina : 13 oktober 2020 - 16u30

1. De maatregelen genomen door de overheid

Welke handelszaken mogen openblijven ? Wie moet er sluiten en wanneer?

Hieronder vind je het overzicht van de maatregelen die op deze pagina werden geklasseerd volgens activiteit/sector of type etablissement :

 1. Handelszaken en Horeca
 2. Ambulante handel

1. Handelszaken en horeca

 • Alle winkels zijn open. Heb je een winkel ? De FOD Economie centraliseerde alle nuttige info voor handelszaken op één enkele webpagina (gids goede praktijken, registratieformulier, affiches,...) zodat je zaak veilig kan openblijven. Deze gids bevat ook informatie voor marktkramers, kappers, schoonheidsspecialisten en winkelcentra.

 • Mogen nog niet openen :

  • discotheken en dancings;
  • jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is (dwz. verhuur op reservatie en enkel voor personen die tot dezelfde sociale bubbel behoren). Bovendien dienen ze na elk gebruik grondig gereinigd te worden zoals voorzien in het geldende protocol. Buiten bovenstaande bepaling is gedeeld gebruik van deze voorzieningen niet toegestaan.
 • Opgelet: nieuwe maatregelen specifiek geldig vanaf 8 oktober in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Moeten alle drankgelegenheden (zoals bars, koffiebars, theehuizen, sportbars, voetbalcafés, etc.), met uitzondering van restaurants sluiten vanaf vrijdag 9 oktober tot en met 9 november. Onder drankgelegenheden wordt verstaan : cafés, bars, tapgelegenheden, theehuizen, cafetaria's en elke andere plek waar alcoholische en niet alcoholische dranken worden aangeboden.
  • Boekhandels die beschikken over een speelruimte en alle andere winkels die drank of voeding verkopen, ook al is dit een nevenactiviteit, moeten uiterlijk sluiten om 22u00.
  • Sportclubs zowel voor profsporters als voor amateurs moeten de kantine sluiten;
  • Feestactiviteiten met een privékarakter in feest- en polyvalente zalen zijn verboden
  • Op heel het grondgebied van het Gewest is het verboden in de openbare ruimte alcohol te verbruiken.

Hoe maak je een onderscheid tussen drankgelegenheden en restaurants?

In drankgelegenheden (zoals bars, koffiebars, theehuizen, sportbars, voetbalcafés, etc.) staat het nuttigen van dranken centraal. In restaurants bestaat de hoofdactiviteit uit het nuttigen van een maaltijd.
Een restaurant verschilt van een café in die zin dat het een horecagelegenheid is met een toelating 1.11 van het FAVV voor de detailhandel in levensmiddelen. Elk restaurant is wettelijk verplicht om zijn toelating te afficheren op een voor de consument zichtbare plaats.
Bars en andere drankgelegenheden hebben dergelijke toelating niet. In hun geval gaat het om een registratie.
Voor meer details over dit onderwerp kan u de website van het FAVV raadplegen.

Hoe zit het met de sluitingsuren?

 • Winkels mogen openblijven tijdens hun gewoonlijke openingsuren en -dagen.

 • Drankgelegenheden moeten sluiten in Brussel. (beslissing van het federale Overlegcomité van 6 oktober).

 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22 ‘s avonds. Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt. Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 22u s'avonds.

 • Casino’s en speelautomatenhallen mogen hun activiteiten uitoefenen vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur ’s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten. Ze moeten vanaf één uur ’s nachts gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven.

 • Restaurants mogen geopend blijven vanaf hun gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en ze moeten gedurende een ononderbroken periode van 5 opeenvolgende uren gesloten blijven.
  Deze beperkingen gelden niet voor take-away en maaltijdlevering.

Welke regels moet de horecazaken volgen ? 

In de inrichtingen die behoren tot de horecasector gelden bij het ontvangen van klanten minstens de volgende specifieke modaliteiten :

 • De contactgegevens  van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen
  enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.
 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafel wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;
 • een maximum van tien personen per tafel is toegestaan in de restaurants
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan; 
 • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het zaalpersoneel;
 • het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het keukenpersoneel;
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
 • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
 • Restaurants mogen geopend blijven vanaf hun gebruikelijke openingsuur tot één uur ’s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en ze moeten gedurende een ononderbroken periode gesloten blijven tot minstens 6 uur ‘s ochtends. Deze beperkingen gelden niet voor take-away en maaltijdlevering;
 • het individuele en collectieve gebruik van waterpijpen is verboden op plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek.

Voor meer informatie kan u ook terecht in de “Goede praktijken horeca” gids van de Economic Risk Management Group.

Heb je een café of restaurant ? De FOD Economie centraliseerde alle nuttige info voor handelszaken op één enkele webpagina (gids goede praktijken, registratieformulier, affiches,...) zodat je zaak veilig kan openblijven.

De registratie van de contactgegevens, die beperkt kunnen zijn tot een telefoonnummer of e-mailadres, van één bezoeker of deelnemer per huishouden, moet ook worden gedaan bij aankomst op de volgende locaties:

 • wellnesscentra;
 • groepslessen;
 • zwembaden;
 • casino's en amusementzalen;
 • ontvangst- en feestzalen.

Welke regels moeten de klanten naleven?

 • Iedereen vanaf 12 jaar (klanten, personeel,…) is verplicht om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkelstraten, winkels en winkelcentra en elke private- of publieke druk bezocht plaats. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de winkelstraten en de private en publieke druk bezochte plaatsen in hun gemeente.
 • Onder winkels worden vestigingen toegankelijk voor het publiek die zich bezighouden met kleinhandel en/of dienstverlening begrepen, zoals bijvoorbeeld supermarkten, kruidenierszaken, slagerijen, bakkerijen, broodjeszaken, garages, apothekers, wasserijen, banken, verzekeringskantoren, boekenwinkels… In winkelcentra en winkelstraten mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hieronder beschreven) van toepassing. In de niet publiek toegankelijke delen van winkels en winkelcentra is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving in de winkels?

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de winkel om de social distance maatregelen te laten naleven. De eigenaar moet de adequate maatregelen nemen om dit te doen naleven. Als ze een beroep doen op een beveiligingsfirma, moet dat in overeenstemming zijn met de wet 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Mag een onderneming, als zij onder druk staat van de Covid-19 maatregelen, andere activiteiten uitoefenen dan diegenen die zijn verklaard in de Kruispuntbank van Ondernemingen?

Ja, een bedrijf kan zijn activiteiten tijdelijk op een andere manier uitvoeren zonder enige administratieve stappen ten opzichte van de KBO en zonder kosten.
Dit geldt bijvoorbeeld voor een traiteur die als een restaurant wil werken of voor een discotheek die als een bar wil functioneren.
Uiteraard moeten deze nieuwe activiteiten worden uitgevoerd volgens de regels van het protocol dat als gevolg van toepassing is.

Hou er wel rekening mee dat in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beroepsbekwaamheid moet worden aangetoond voor restaurateur-traiteur.

2. Ambulante activiteiten

Wat met de markten?

Markten (met inbegrip van brocante- of rommelmarkten) en kermissen kunnen plaatsvinden, onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid.
Op alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de social distance regels, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de "Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Elke markt en kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid;
 • De social distance regels worden gerespecteerd.
 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt (jaarmarkten uitgezonderd) bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;
 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een kermis of jaarmarkt bedraagt 200, dit aantal wordt verhoogd naar 400 personen vanaf 1 september 2020.
 • Iedereen (marktkramers, kermiskramers en klanten) is verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt of kermis door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers en kermiskramers stellen eveneens handgels ter beschikking;
 • Indien eten en drinken ter plaatse bij de kraam of foodtruck wordt geconsumeerd, gebeurt dit onder dezelfde modaliteiten als voorzien voor de horeca. Take-away blijft toegelaten, bijvoorbeeld al wandelend een ijsje of een hamburger eten op de markt/kermis is perfect toegelaten;
  Opgelet: nieuwe voorwaarde geldig vanaf 8 oktober op de Brusselse markten : het is verboden om op markten voeding te nuttigen
 • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of kermis aanwezig zijn;
 • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of kermis, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.
 • Er wordt maximaal met twee personen gewinkeld, als deze personen geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel of onder hetzelfde dak wonen moet de veiligheidsafstand aangehouden worden. De bevoegde gemeentelijke overheid kan beslissen om het individueel winkelen te behouden. Eén of twee volwassenen mogen minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding vergezellen.
 • Kermissen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

Wat wordt er verstaan onder een kermis ?

Een kermis wordt beschouwd als een rondreizende bijeenkomst van kermiskramers, het omvat attracties en ritten evenals verschillende kramen.

Mogen braderieën of jaarmarkten georganiseerd worden?

Ja, ze worden toegelaten onder dezelfde voorwaarden en hetzelfde protocol als voor de markten.

wat met Handelsbeurzen, met inbegrip van salons?

De organisatoren van handelsbeurzen, met inbegrip van salons, mogen vanaf 1 september 2020 hun activiteiten uitoefenen overeenkomstig het protocol dat werd vastgelegd door de bevoegde minister in overleg met de sector.
De handelsbeurzen worden georganiseerd volgens de volgende voorwaarden:

 • Er worden de nodige maatregelen genomen om de menigtes onder controle te houden, zowel binnen als buiten de gebouwen, met inbegrip van de parking ;
 • Er wordt een online of telefonisch ticketsysteem ingevoerd ;
 • Er wordt niet meer dan één bezoeker per 10m² ontvangen.
 • Op een handelsbeurs is het verplicht om een mondmasker of elk alternatief in stof te dragen voor iedereen ouder dan 12 jaar.

Bron : info-coronavirus.be. Bijgewerkt op 8 oktober

Wat met de administratieve en publieke dienstverlening ?

GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Onder welke voorwaarden kunnen burgerlijke huwelijken worden voltrokken?

Deze kunnen plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 100 (200 vanaf 1 september 2020) personen met respect voor de sociale afstand. Bovendien zijn alle personen vanaf 12 jaar verplicht hun mond en neus te bedekken met een mondmasker of een veilig alternatief in stof in voor de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen. Wanneer het om medische redenen niet mogelijk is om een masker te dragen, kan een gelaatsscherm gebruikt worden.
De receptie of de banketten na de ceremonie dienen de regel te volgen van de recepties en banketten zoals hierboven vermeld. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 10 personen volgens de regel van de sociale bubbel.

Mag er bij een receptie of banket een buffet georganiseerd worden?

Dit is toegelaten op een receptie of banket met privékarakter omdat de genodigden niet gehouden zijn aan de verplichting om aan tafel te blijven zitten. Het maximum aantal aanwezigen is 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend) zolang de sociale bubbel wordt gerespecteerd.

Aangezien bij publiek toegankelijke recepties en banketten elke klant gehouden is aan zijn eigen tafel te blijven zitten, kan er geen buffet georganiseerd worden.

Mag ik dansen op een receptie of banket? 

Nee, dansen op een receptie of banket is niet toegestaan. Echter, op een privé-receptie of -banket kunnen alleen mensen worden uitgenodigd die deel uitmaken van de sociale bubbel, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd dient te worden gerespecteerd.

EREDIENSTEN en ceremonies

Mogen levensbeschouwelijke diensten doorgaan?

Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks alsook de diensten of vieringen naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) mogen worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

 •  de veiligheidsafstand van 1.5 meter moet worden nageleefd met respect van het vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, met een maximum van 100 (200 vanaf 1 september 2020) personen per gebouw;
 • fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden; 
 • de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in-en uitgang. 
 • Iedereen vanaf 12 jaar is verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in gebedshuizen en bezinningsplaatsen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. In de niet publiek toegankelijke delen van gebedshuizen en bezinningsplaatsen is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Mag men op een andere plaats (bijvoorbeeld buiten) een ceremonie organiseren?

Ja, onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in de protocollen voor religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Ze mogen dus nooit georganiseerd worden voor meer dan 100 (200 vanaf 1 september 2020) personen, los van het gegeven of dit binnen of buiten gebeurt.

Wat met begrafenissen en crematies?

Deze kunnen plaatsvinden maar steeds met respect van de social distancing maatregelen (1,5 meter tussen personen) en met maximaal 100 (200 vanaf 1 september 2020) personen en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.
De koffietafel dient de regel te volgen van de recepties en banketten, hierboven vermeld. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 10 personen volgens de regel van de sociale bubbel.

Vanaf 1 september 2020 is het toegelaten om een koffietafel te organiseren voor maximum 50 personen mits naleving van de regels die van toepassing zijn op de horecasector.

In welke gevallen moet de Covid Event Risk Model gebruikt worden?

Deze toepassing moet gebruikt worden voor:

 • alle evenementen, voorstellingen, sportwedstrijden op de openbare weg; 
 • betogingen; 
 • sportcompetities
  • met meer dan 200 deelnemers; 
  • of op de openbare weg;

Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Het resultaat van de CERM is indicatief, het helpt de organisator om extra gepaste maatregelen te identificeren om te waken over de veiligheid van de bezoekers. Het helpt de gemeentelijke overheid met het nemen van de toelatingsbeslissing. 

In alle andere gevallen is het aanbevolen aan de organisator om de CERM tool te gebruiken om de gepaste maatregelen te identificeren, het gebruik is evenwel niet verplicht.

Bron: federale FAQ - bijgewerkt 10 september

Wat zijn de voorschriften voor de bedrijven?

ALGEMEEN

Er moet over gewaakt worden dat de continuïteit van de Belgische economie niet in gevaar komt. In dat kader moet elke schakel van de keten gegarandeerd blijven, van grondstoffen tot productie en consumptie, in- en uitvoer inbegrepen.

De algemene principes 

 • De Nationale Veiligheidsraad van 27 juli hernieuwt haar aanbeveling : telewerk is sterk aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent.
 • Waar telewerk niet kan worden toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:
  • de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder
  • het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
  • anneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.
  • Als er gewerkt wordt in ploegen en teams: 
   • Beperk de grootte van de teams;
   • Beperk de rotatie in de samenstelling van de teams.
 • Voor de ondernemingen die behoren tot cruciale sectoren en de essentiële diensten:
  • Telewerk is sterk aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent, en indien mogelijk meerdere dagen per week.
  • Daarnaast zijn deze ondernemingen en diensten ertoe gehouden om, in de mate van het mogelijke, en de regels van social distancing toe te passen. Sectoren en werkgevers behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten en die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige veiligheidsmaatregelen hebben genomen, kunnen de generieke gids hieronder gebruiken als inspiratiebron. 

   Voor wat betreft de onderaannemers en nevendiensten van cruciale sectoren en essentiële diensten, zij zijn onderhevig aan de regelgeving die van toepassing is voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

In het transport georganiseerd door het bedrijf, moeten de passagiers mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof en indien mogelijk de veiligheidsafstand van 1.5m respecteren. Indien het dragen van een mondmasker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. 

De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen toegepast zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding van COVID-1 op  he werk tegen te gaan” eventueel aangevuld door: 

 1. richtlijnen op sectoraal niveau;
 2. en/of richtlijnen op ondernemingsniveau; 
 3. en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. 

Preventieve maatregelen :

 • Transacties en vergaderingen op afstand krijgen indien mogelijk de voorkeur. 
 • Voor activiteiten die zijn hervat, moeten de door de bevoegde overheden vastgestelde en goedgekeurde protocollen worden gerespecteerd. De protocollen worden opgesteld in overleg tussen de vertegenwoordigers van de sectoren en de bevoegde ministers indien de materies binnen hun bevoegdheden vallen, indien nodig met raadpleging van de GEES. De protocollen die van toepassing zijn op de verschillende sectoren kunnen opnieuw worden geëvalueerd en indien mogelijk worden versoepeld indien de omstandigheden dit toelaten. Dit zal moeten gebeuren in overeenstemming met de bevoegde overheid voor elk protocol. Omgekeerd kunnen bepaalde voorwaarden worden aangescherpt als de epidemie zich ongunstig ontwikkelt.
 • In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare protocollen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ geplaatst.

 • Als er voor een sector geen protocol bestaat, zijn de acht algemene minimale regels die voorzien zijn in het ministerieel besluit van toepassing:

  • De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding.
  • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd; 
  • Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de onderneming of vereniging en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit; 
  • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden; 
  • De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten; 
  • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren; 
  • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats; 
  • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID 1 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.
 • Deze passende preventieve maatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvereisten van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals gedefinieerd in de "Generieke gids ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19 op het werk", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid, Sociaal Overleg, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of bedrijfsniveau, en/of andere passende maatregelen die ten minste een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden.  
 • Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

Controles: 

 • De sociale inspecteurs van de Algemene Directie "Controle op het Welzijn op het Werk" van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn verantwoordelijk voor het informeren en begeleiden van werkgevers en werknemers in niet-essentiële ondernemingen en verenigingen en, in overeenstemming met het Sociaal Strafwetboek, voor de naleving van de verplichtingen die gelden in deze ondernemingen en verenigingen, in overeenstemming met de hierboven vermelde punten.

Hoe zit het met evenementen ? 

Evenementen zijn toegelaten onder strikte voorwaarden.

Elke bezoeker van een evenement is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Voor alle evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

 1. 200 personen binnen;
 2. 400 personen buiten.

Om de verdere verspreiding van het virus te beperken moet elk evenement een bepaalde set regels volgen.

 • Voor evenementen op de openbare weg volstaat het om:
  •  De geldende sectorprotocollen toe te passen; 
  • Het evenement te evalueren via het Covid Event Risk Model, wanneer het CERM moet gebruikt worden (protocol CERM). 
 • Voor evenementen niet op de openbare weg en waarvoor geen protocol van toepassing is, dienen de acht minimale regels te worden gerespecteerd. Ter herinnering deze acht minimale regels zijn:
  • De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding; 
  • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd; 
  • Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de onderneming of vereniging en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit; 
  • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden; o De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten; 
  • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren; 
  • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats; 
  • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID 1 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing. 
  • Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing en de horecaregels worden gerespecteerd. 
  • Tot slot mogen evenementen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en  6 uur ’s morgens.
 • Eenmalige evenementen :
  Een online toepassing (Covid Event Risk Model) is beschikbaar gesteld (www.covideventriskmodel.be), deze dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen.
  Een positief resultaat van de CERM geeft enkel een indicatie en is dus geen automatische toestemming. De gemeentelijke overheid neemt de resultaten op in de multidisciplinaire risicoanalyse voor het nemen van de toelatingsbeslissing. 
  • Op de openbare weg: 
   • CERM is verplicht
   • Sector- en CERM protocollen van toepassing
   • Toestemming burgemeester is noodzakelijk
  • Niet op de openbare weg: 
   • CERM aanbevolen
   • Indien er geen geldend protocol toepasbaar is, zijn de acht minimale regels van toepassing (zie hierboven). 
 • Evenementen op regelmatige basis
  Voor de evenementen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren als theaters, bioscopen, stadions, congreszalen werden protocollen vastgelegd met de betrokken ministers en de experten van GEES. 
  Vanaf 1 september 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester.

Mag een conferentie georganiseerd worden?

Ja, deze worden beschouwd als een evenement en kunnen georganiseerd worden volgens de geldende regels voor evenementen hierboven vermeld.

Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing en de horecaregels worden gerespecteerd.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in conferentiezalen en auditoria. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

In deze locaties mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hierboven beschreven) van toepassing.

In de niet publiek toegankelijke delen van conferentiezalen en auditoria is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Mogen professionele opleidingen hervat worden?

Deze opleidingen mogen worden hervat als ze voldoen aan de social distance regels die van toepassing zijn in het bedrijf.

Wat met recepties en banketten? 

De geldende regels verschillen naargelang het gaat over een receptie of banket met privékarakter of over een gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek.

 • Onder een receptie of banket met privékarakter wordt verstaan: er is geen vrije toegang, het vindt plaats op uitnodiging en is gericht op de familiale, vrienden- of professionele kring. Voorbeelden zijn huwelijksrecepties, babyshowers of koffietafels. Een bedrijfsfeestje georganiseerd voor het personeel en waarbij de levenspartners eveneens worden uitgenodigd, wordt als een banket of een receptie met privékarakter beschouwd, net zoals een banket of een receptie georganiseerd door een vereniging voor haar leden. 
 • Andere recepties en banketten (zoals buurtfeesten, eetfestijnen, bedrijfsfeesten waar externen worden uitgenodigd,…) worden beschouwd als toegankelijk voor het publiek. 

De regels van toepassing voor recepties en banketten met privékarakter: 

 • Recepties en banketten met privékarakter kunnen plaatsvinden voor personen die onder hetzelfde dak wonen met maximum vijf steeds dezelfde personen met een maximum van 10 personen in totaal. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze vijf personen (toepassing van de regels van de sociale bubbel). 
 • De recepties en banketten moeten georganiseerd worden volgens het geldende protocol wanneer ze in een publiek toegankelijke plaats doorgaan.

De regels van toepassing voor recepties en banketten toegankelijk voor het publiek :

 • De banketten en recepties toegankelijk voor het publiek worden beschouwd als evenementen en dienen dus de regels die van toepassing zijn voor evenementen te volgen. Recepties en banketten mogen niet plaatsvinden tussen 1u ’s nachts en uur ’s morgens. Het maximum aantal aanwezigen is 200 binnen en 400 buiten. De regels voor horeca zijn eveneens van toepassing:
  • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ; 
  • een maximum van tien personen per tafel is toegestaan; 
  • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan; 
  • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten; 
  • het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden); 
  • het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden); 
  • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter; 
  • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden. 
  • De contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Het personeel van de professionele traiteur/catering wordt niet meegerekend bij het aantal genodigden.

Welke ondernemingen moeten gegevens van klanten bijhouden in het kader van de contactopsporing en onder welke voorwaarden?

De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden moeten worden geregistreerd bij aankomst op de volgende plaatsen:

 • de wellnesscentra;
 • de gemeenschappelijke sportlessen;
 • de zwembaden;
 • de casino’s en de speelautomatenhallen;
 • de feest- en receptiezalen;

De bezoeker of deelnemer moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven, de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

De gegevens kunnen zich beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres en moeten worden bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19.

Na 14 kalenderdagen moeten de gegevens vernietigd worden.

Zijn er specifieke richtlijnen voor de ontsmetting van de ruimte?

Er zijn geen specifieke maatregelen nodig om de ruimte te ontsmetten. Het volstaat het kantoor/de ruimte waar de persoon werkt en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Men moet tevens de algemene handhygiëne blijven stimuleren bij het personeel.

Wordt de geldigheidsduur van de maaltijd-, eco- en andere cheques verlengd?

Ja, verschillende handelszaken werden immers verplicht door de Veiligheidsraad een tijd te sluiten. Daarom heeft de Regering beslist de geldigheid van de maaltijd- en ecocheques die zijn vervallen in de maanden maart, april, mei en juni 2020 te verlengen met zes maanden.

Ook de sport- en cultuurcheques waarvan de vervaldatum 30 september 2020 is, werden verlengd. Deze cheques kunnen uitzonderlijk gebruikt worden tot 31 december 2020.

Bron: info-coronavirus.be - bijgewerkt 10 september

Hoe zit het met het vervoer en verplaatsingen in het algemeen?

TRANSPORT 

Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer? 
Het openbaar vervoer blijft behouden. 

De gebruikers van het openbaar vervoer die 12 jaar of ouder zijn, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd.

Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus).

Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?
Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.

De passagiers vanaf 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 meter bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Wat met taxi’s (en andere “on-demand” transportdiensten)?
De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon zijn. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Een gezin of mensen uit dezelfde bubbel mogen in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.Het is aangeraden om het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

Welke maatregelen worden genomen met betrekking tot carpoolen? Hoeveel personen mogen meerijden in een privéwagen?

Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een gezin of mensen uit dezelfde bubbel telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen.

Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

Wordt de social distancing gerespecteerd als er een flexibel transparant scherm in een vervoermiddel (bestelwagens/busjes) wordt geïnstalleerd waar de 1.5 m afstand niet kan worden gegarandeerd?
Een transparant scherm zorgt voor voldoende bescherming en de installatie ervan kan toegelaten worden in vervoersmiddelen, mits daarbij aan bepaalde vereisten omtrent verkeersveiligheid voldaan wordt.

Bron: info-coronovirus.be - Bijgewerkt op 10 september

Worden speciale maatregelen genomen in de ziekenhuizen?

De zorg voor personen blijft prioritair en moet gegarandeerd blijven.

De afgelopen maanden heeft de epidemie een aanzienlijke impact gehad op de zorgverlening, zowel in de eerstelijnszorg als in de ziekenhuizen. Zorgverleners en ziekenhuizen zetten zich in om de beste zorg te blijven bieden aan de mensen die besmet zijn met COVID-19 en tegelijk de toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg op een veilige manier te organiseren. Het doel is dat iedereen op een “normale” manier toegang krijgt tot de gezondheidszorg en dat de medische infrastructuur die nodig is voor de verzorging van mensen die aan het virus lijden, niet wordt overbelast. Het is aangeraden om zich te informeren bij de zorginstellingen en hun richtlijnen te volgen.

Zowel de zorgverstrekkers die actief zijn in de ambulante zorg als de zorgvertrekkers in de ziekenhuizen hebben hun activiteiten voor zowel dringende als niet-dringende zorg hervat. De bloedinzamelingen dienen verder te gaan, met maximaal respect voor de social distance maatregelen. Personen die ziek zijn, dienen zoals steeds te worden uitgesloten.

ZIEKENHUIZEN en zorgcentra

Is bezoek toegelaten in ziekenhuizen?
De ziekenhuizen organiseren een eigen bezoekersregeling die de veiligheid van de patiënten, het personeel en de bezoekers garandeert.

Voor alle ziekenhuizen wordt therapeutisch verlof voor kinderen en jongeren onder 18 jaar toegestaan waarbij het ziekenhuis een regeling voorziet die de veiligheid van de overige patiënten en het personeel garandeert.

Voor de psychiatrische ziekenhuizen blijven de bezoekersregelingen vanaf 11 mei 2020 van kracht. Er wordt gepreciseerd dat modaliteiten over het bezoek aan het gezin voor alle patiënten gelden.

Patiënten en bezoekers wordt aangeraden contact op te nemen met hun ziekenhuis om de precieze modaliteiten van een bezoek te kennen.

Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?
Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van het bezoek.

BESMETTING EN BESCHERMING

De hygiënische maatregelen worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten.
De onderstaande informatie is een samenvatting van de informatie die op het moment van schrijven beschikbaar is. De meest actuele informatie is beschikbaar op volgend adres: https://covid-19.sciensano.be/nl.

Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte? 

Het bedekken van mond en neus is belangrijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker, een alternatief beschermingsmiddel (sjaal of bandana) of indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, is een gelaatsscherm ook toegestaan.

Dit is verplicht, voor personen vanaf 12 jaar:

 • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
 • Op markten, kermissen en handelsbeurzen, met inbegrip van de salons, brocante- en rommelmarkten;
 • Voor contactberoepen en hun klanten. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd door de klant voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.
 • voor het zaalpersoneel in de horeca;
 • voor het keukenpersoneel in de horeca;
 • voor klanten van horecazaken, behalve wanneer zij aan hun eigen tafel zitten;
 • In winkels en winkelcentra;
 • In winkelstraten en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is..
 • In bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken;
 • In casino’s en speelautomatenhallen;
 • In de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen. Een openbaar gebouw = Elk gebouw of elk gedeelte van een gebouw dat toegankelijk is voor het publiek, met inbegrip van openbare administraties, bibliotheken, zwembaden, sporthallen,…;
 • bij begrafenissen en crematies, burgerlijke huwelijken, de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
 • Evenementen; 
 • Betogingen.

Het dragen van een mondmasker is sterk aangeraden in andere situaties.
De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag, namelijk:

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
 • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde huishouden of dezelfde sociale bubbel, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 • Elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag maximum 5, steeds dezelfde personen ontmoeten waarmee de veiligheidsafstand van 1.5 meter niet gerespecteerd moet worden. Dit is de sociale bubbel. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen. Ontmoetingen tussen personen die geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel, moeten steeds gebeuren met respect voor de veiligheidsafstand van 1,5 meter.
 • Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).

Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.

Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op:
https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/

Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Veel beter is het om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

Wat wordt er beschouwd als een openbaar gebouw?

De mondmaskerplicht geldt in de publiek toegankelijke delen van gebouwen die toebehoren aan overheidsadministraties.

Is het toegelaten om je mondmasker tijdelijk af te nemen op een openbare plaats waar het verplicht is om een mondmasker te dragen?

Ja, het mondmasker mag tijdelijk worden verwijderd maar enkel gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het consumeren van voedsel of dranken (bv. ijsje, wafel, hamburger,…).

Zijn er speciale regelingen voor het dragen van maskers voor mensen die doof of slechthorend zijn?

Ja, in dit geval kan de gesprekspartner van een dove of slechthorende persoon het masker tijdelijk verwijderen, zodat de persoon zijn of haar lippen kan lezen. Dit kan alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gesprek binnen een veilige afstand.

Wie wordt momenteel getest?

Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano.

Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?

Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus voortgaan maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden, mits inachtneming van de hygiëne- en social distancing maatregelen.

Vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden mag doorgaan, er moet in de mate van het mogelijke een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus van het type voertuig.

Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen door de calltakers.

De belangrijkste Nederlandstalige websites zijn de volgende:

Voor meer specifieke informatie: www.tele-onthaal.be; www.awel.be ; www.1712.be ; www.caw.be ; www.jac.be ; www.zelfmoord1813.be ; www.nupraatikerover.be ; Opvoedingslijn 078/15 00 10

Bron: federale FAQ - bijgewerkt 20 augustus

Openbaar leven: welke activiteiten zijn toegelaten?

Men kan zich vrij verplaatsen binnen het Belgische grondgebied maar er wordt nog steeds een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke burger om alle gezondheidsaanbevelingen op te volgen.

Volgens de beslissingen van 09 en 23 juli 2020 wordt naast de bestaande verplichtingen iedereen vanaf 12 jaar verplicht om ook een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in winkels en winkelcentra, handelsbeurzen (met inbegrip van salons), bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea, bibliotheken, casino’s, speelautomatenhallen en horeca-inrichtingen (behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel zitten). De gemeentebesturen mogen een mondmaskerplicht invoeren in winkelstraten, markten (inclusief rommelmarkten en brocantes), kermissen en elke private- of publieke druk bezochte plaats.

In deze locaties mag het masker worden verwijderd door de persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hierboven beschreven) van toepassing.

Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Voor de overige hierboven genoemde vestigingen is het dragen van een masker in de niet publiek toegankelijke delen niet verplicht onder de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Naast de hierboven opgesomde plaatsen, is het verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, sportieve, toeristische en recreatieve aard kunnen hernemen. De voorwaarden waaronder deze mogen plaatsvinden worden verder uitgelegd in dit hoofdstuk.

Discotheken en dancings blijven niettemin gesloten. Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams zijn enkel toegankelijk als het gebruik privé is.

Buiten de uitzonderingen vermeld in het ministerieel besluit zijn samenscholingen van meer dan vier personen (kinderen jonger dan twaalf jaar niet meegeteld) verboden.

WAT ZIJN DE 6 GOUDEN REGELS te respecteren ?

Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag, namelijk:

 1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Met dit in het achterhoofd is een handvest opgesteld om ouderen te helpen hun plaats in de samenleving in alle veiligheid terug te vinden. U kunt het raadplegen op het volgende adres: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Chartre_Senior_NL.pdf
 4. De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling of onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 5. Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Onder “nauwere contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met niet meer dan 3 verschillende personen (buiten het huishouden) per maand.
 6. Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Uitzonderingen in het ministerieel besluit buiten beschouwing gelaten.

Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.

activiteiten

Men kan zich vrij verplaatsen binnen het Belgische grondgebied maar er wordt nog steeds een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke burger om alle gezondheidsaanbevelingen op te volgen.

 • Volgens de beslissingen van 11 en 23 juli 2020 wordt naast de bestaande verplichtingen iedereen vanaf 12 jaar verplicht om ook een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in winkelstraten, winkels en winkelcentra, elke private- of publieke druk bezochte plaats, markten en kermissen, bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea, bibliotheken, casino’s, speelautomatenhallen en in de publiek toegankelijke delen en openbare gebouwen.  
  In deze locaties mag het masker worden verwijderd door de persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hierboven beschreven) van toepassing. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. 
 • In het geval van de openbare gebouwen geldt het verplicht dragen van een mondmasker enkel en alleen voor de publiek toegankelijke delen. Voor de overige hierboven genoemde vestigingen is het dragen van een masker in de niet publiek toegankelijke delen niet verplicht onder de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol. 
  Het dragen van een mondmasker wordt nog steeds sterk aanbevolen op andere openbare plaatsen. 
 • Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, sportieve, toeristische en recreatieve aard kunnen hernemen. De voorwaarden waaronder deze mogen plaatsvinden worden verder uitgelegd in dit hoofdstuk.
  Discotheken en dancings blijven niettemin gesloten. Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams zijn enkel toegankelijk als het gebruik privé is.
 • Samenscholingen van meer dan tien personen (kinderen jonger dan twaalf jaar niet meegeteld) blijven echter verboden. Tenzij men zich met de sociale bubbel in de privésfeer bevindt, gelden de algemene regels, aangevuld met de eventuele lokale bijkomende maatregelen.

Sociale contacten

Het federale Overlegcomité, na kennis te hebben genomen van een advies van CELEVAL, is op 6 oktober overgegaan tot een reeks verstrengingen :

 • Nauwe contacten: beperking tot maximum 3 nauwe contacten per maand. Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker.
 • Privé-bijeenkomsten thuis: maximum 4 personen, met respecteren veilige afstand of mondmasker indien niet mogelijk
 • Cafés, kantines en andere drankmogelijkheden : maximum 4 personen per tafel, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
 • Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
 • Telewerk sterk aanbevolen, meerdere dagen per week

Deze maatregelen gelden voor het hele grondgebied vanaf vrijdag 9 oktober tot en met 9 november, waarna ze zullen worden geëvalueerd.

Indien grootouders in de sociale bubbel zitten, mogen ze dan op de kleinkinderen passen?

Ja, als ze deel uitmaken van de sociale bubbel. Als ze deel uitmaken van een risicogroep (65+, slechte gezondheid,…) wordt dit evenwel sterk afgeraden.

Toerisme

Toerisme en toeristische activiteiten zijn toegelaten op het hele Belgische grondgebied.

Alle logiesvormen (hotels, Airbnb, vakantiehuisjes, campings,…) mogen openen indien de geldende protocollen nageleefd worden. Wat betreft het aantal logies per wooneenheid, zijn dezelfde regels voor privé bijeenkomsten thuis, geldig. Dit wil zeggen dat het elk huishouden is toegelaten om met maximum 4 andere personen (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld) een wooneenheid te huren waarbij iedereen waakt over het naleven van de aanbevelingen omtrent “de nauwere contacten”. De eventuele restaurants of bars van deze voorzieningen mogen openen indien de maatregelen voorzien voor de horeca (zie gedeelte horeca, in het hoofdstuk Economie) worden gerespecteerd. De discotheken en dancings moeten op dit moment nog gesloten blijven.

Sporten

Alle sportactiviteiten kunnen worden hervat (inclusief contactsporten) volgens de geldende protocollen, indoor en outdoor, amateur of professioneel, minstens onder volgende voorwaarden:

 • Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband: deze activiteiten mogen enkel worden uitgeoefend binnen de eigen sociale bubbel, dit wil zeggen maximum met 4 personen.
 • Sportactiviteiten in een georganiseerd verband (namelijk door een club of een vereniging): deze activiteiten kunnen plaatsvinden
  • maximum met 50 personen ; 
  • steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of een toezichter.
 • Sportcompetities : er is geen limiet op het aantal deelnemers, tenzij het protocol van toepassing of de bevoegde gemeentelijke overheid dit expliciet voorziet. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid. 
 • Opgelet : wijziging vanaf 8 oktober voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Sportclubs zowel voor profsporters als voor amateurs moeten de kantine sluiten;
  • Amateursportclubs mogen niet lager publiek binnenlaten in overdekte ruimten;
 • Wat betreft het publiek geldt een maximum aantal toeschouwers:
  • 100 (200 vanaf 1 september 2020) indien de wedstrijd binnen plaatsvindt;
  • 200 (400 vanaf 1 september 2020) indien de wedstrijd buiten plaatsvindt.
 • Het maximum aantal toeschouwers langs een parcours van een sportwedstrijd is in de aankomst- en vertrekzone beperkt tot:
  • 100 (200 vanaf 1 september 2020) indien de wedstrijd binnen plaatsvindt;
  • 200 (400 vanaf 1 september 2020) indien de wedstrijd buiten plaatsvindt.

Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich met maximum tien personen (volgens de regels van de sociale bubbel) groeperen, behalve wanneer er georganiseerde initiatieven plaatsvinden (bijvoorbeeld VIP tenten), deze vallen onder de evenementenregeling.

Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist volgens bovenstaande modaliteiten.

Wedstrijden die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals stadions, sportterreinen, sporthallen,… kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol en zijn dus niet onderworpen aan een voorafgaande toestemming.

Vanaf 1 september 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren (bv. stadion) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden tot de bevoegde burgemeester.

Er mogen geen sportwedstrijden plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

Mag ik zwemmen?

De publiek toegankelijke binnen- en buitenzwembaden zijn geopend en moeten de geldende protocollen naleven.

Is de registratie van contactgegevens van de deelnemers verplicht bij een sportwedstrijd- of toernooi?

De registratie van contactgegevens van deelnemers is verplicht voor de gemeenschappelijke sportlessen, en niet voor sportwedstrijden of toernooien.
Gezien de aan sportclubs verbonden cafetaria’s de regels van toepassing op de horeca dienen te volgen geldt de registratieplicht van klanten ook voor hen.

Cultuur en recreatie

Zijn gegidste bezoeken toegestaan?

Ja, deze zijn toegestaan maar enkel voor een groep van maximaal twintig personen en volgens de gepaste social distancing maatregelen.

Zijn pretparken open?

Ja, deze mogen hun activiteiten hernemen volgens het geldende protocol.

Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor,…?

Bepaalde lessen en repetities mogen plaatsvinden, maar soms onder voorwaarden. Deze voorwaarden worden bepaald in de protocollen van de bevoegde minister.

Deze activiteiten die plaatsvinden in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging en moeten steeds wel:

 • in de aanwezigheid zijn van een meerderjarige toezichter;
 • met een groep van maximum 50 personen zijn.

Voorstellingen met zittend publiek mogen plaatsvinden vanaf 1 juli 2020 met een maximum van 100 personen, mits naleving van het protocol dat van toepassing is en meer bepaald het naleven van de sociale distance maatregel van 1,5 meter tussen elke persoon.

Voor professionele artiesten (beroepsdansers, beroepsacteurs, …) kunnen andere regels gelden. Voorwaarde is dan wel dat er op het niveau van het individu een risicoanalyse en plan van aanpak is opgesteld. Op basis hiervan kan men dan bekijken of het veilig (en haalbaar) is om de activiteit terug op te starten en kan men de nodige maatregelen treffen om alles op een zo veilig mogelijke wijze te organiseren.

Zijn culturele voorstellingen met publiek toegelaten?

Voorstellingen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, cultuurcentra kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol.

Voor éénmalige voorstellingen op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

Voor al deze evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

 • 100 (200 vanaf 1 september 2020) personen binnen;
 • 200 (400 vanaf 1 september 2020) personen buiten.

Vanaf 1 september 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren (theaters, concertzalen, …) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester.

Voorstellingen mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in bioscopen, theater- en concertzalen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. Het verplicht dragen van een mondmasker geldt niet voor artiesten op het podium.

In deze locaties mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hierboven beschreven) van toepassing.

In de niet publiek toegankelijke delen van de bioscopen, theater- en concertzalen is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Mogen amateuropnames plaatsvinden?

Deze opnames mogen plaatsvinden op voorwaarde dat dit gebeurt:

 • in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging;
 • met een groep van maximum 50 personen, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen plaatsvinden?

Ja, deze worden beschouwd als georganiseerde activiteiten van clubs en verenigingen en deze mogen dus plaatsvinden met een maximum van 50 personen rekening houdend met de social distancing maatregelen.

Hoe zit het met evenementen?

Evenementen zijn toegelaten onder strikte voorwaarden.
Elke bezoeker van een evenement is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

 • Een publiek van maximaal 100 (200 vanaf 1 september 2020) personen mag deelnemen aan evenementen, voorstellingen, recepties en gezeten banketten die openstaan voor het publiek, en aan wedstrijden, op voorwaarde dat deze binnenshuis worden georganiseerd van het toepasselijke protocol.
 • Een publiek van maximaal 200 (400 vanaf 1 september 2020) personen mag deelnemen aan evenementen, voorstellingen, recepties en zittende banketten die voor het publiek toegankelijk zijn, en aan wedstrijden, mits deze in de open lucht worden georganiseerd, overeenkomstig de bepalingen van het toepasselijke protocol. 

Eenmalige evenementen
Een online toepassing (Covid Event Risk Model) is beschikbaar gesteld (www.covideventriskmodel.be), deze dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Een positief resultaat van de CERM geeft enkel een indicatie en is dus geen automatische toestemming. De gemeentelijke overheid neemt de resultaten op in de multidisciplinaire risicoanalyse voor het nemen van de toelatingsbeslissing.
Op de openbare weg:

 • CERM is verplicht
 • Sector- en CERM protocollen van toepassing
 • Toestemming burgemeester is noodzakelijk

Niet op de openbare weg:

 • CERM aanbevolen
 • Indien er geen geldend protocol toepasbaar is, zijn de acht minimale regels van toepassing.

Evenementen op regelmatige basis
Voor de evenementen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren als theaters, bioscopen, stadions, congreszalen werden protocollen vastgelegd met de betrokken ministers en de experten van GEES.
Vanaf 1 september 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester.

Mag een conferentie georganiseerd worden?

Ja, deze worden beschouwd als een evenement en kunnen georganiseerd worden volgens de geldende regels voor evenementen hierboven vermeld.
Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing en de horecaregels worden gerespecteerd.
Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in conferentiezalen en auditoria. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.
In deze locaties mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hierboven beschreven) van toepassing.

In de niet publiek toegankelijke delen van conferentiezalen en auditoria is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Hoe zit het met betogingen? 

Betogingen op de openbare weg zijn toegestaan met een maximum van 200 (400 vanaf 1 september 2020) deelnemers. Voor betogingen moet steeds toestemming gevraagd worden aan de bevoegde gemeentelijke overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen, vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.
In ieder geval moeten de betogingen altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plek waar de veiligheidsafstanden gerespecteerd kunnen worden. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Betogingen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

Hoe zit het met recepties en banketten?

De geldende regels verschillen naargelang het gaat over een gezeten receptie of banket met privékarakter of over een gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek.

Onder een receptie of banket met privékarakter wordt verstaan: er is geen vrije toegang, het vindt plaats op uitnodiging en is gericht op de familiale, vrienden- of professionele kring. Voorbeelden zijn huwelijksrecepties, babyshowers, koffietafels of bedrijfsfeestjes voor personeelsleden. Banketten of recepties georganiseerd door een vereniging voor hun leden worden ook als een receptie of banket met privékarakter beschouwd.
Beslissing van de veiligheidsraad van 27 juli: samenscholingen van meer dan 10 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld, zijn niet toegelaten. Onder "samenscholingen" worden ook recepties en banketten met privékarakter verstaan.

Andere recepties en banketten (zoals buurtfeesten, eetfestijnen, bedrijfsfeesten waar externen worden uitgenodigd,…) worden beschouwd als toegankelijk voor het publiek.   

De regels van toepassing voor recepties en banketten toegankelijk voor het publiek :
De banketten en recepties toegankelijk voor het publiek worden beschouwd als evenementen en dienen dus de regels die van toepassing zijn voor evenementen te volgen. Recepties en banketten mogen niet plaatsvinden tussen 1u ’s nachts en 6 uur ’s morgens. Het maximum aantal aanwezigen is 100 (200 vanaf 1 september 2020) binnen en 200 (400 vanaf 1 september 2020) buiten. De regels voor horeca zijn eveneens van toepassing:

 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
 • een maximum van 10 personen per tafel is toegestaan;
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden) met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
 • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.

Mag ik een receptie of banket bij mij thuis organiseren?

Ja, het is mogelijk om een gezeten receptie of een banket met privékarakter bij je thuis te organiseren.  Het maximum aantal genodigden (inclusief de gastheer/vrouw) is 10 personen gezien dit als een samenscholing wordt beschouwd.

Mag er bij een receptie of banket een buffet georganiseerd worden?

Dit is toegelaten op een receptie of banket met privékarakter omdat de genodigden niet gehouden zijn aan de verplichting om aan tafel te blijven zitten. Het maximum aantal aanwezigen is 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend) zolang de sociale bubbel wordt gerespecteerd.

Aangezien bij publiek toegankelijke recepties en banketten elke klant gehouden is aan zijn eigen tafel te blijven zitten, kan er geen buffet georganiseerd worden.

Mag ik dansen op een receptie of banket met privékarakter?

Neen, dit is niet toegelaten. Op een huwelijksfeest is enkel de openingsdans van het pas getrouwde koppel toegelaten.

cursussen - onderwijs

Wat met volwassenonderwijs?

De instellingen van het volwassenenonderwijs (inclusief informeel volwassenonderwijs) mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering. Enkel indien de configuratie van de infrastructuur het toelaat, kunnen de Gemeenschappen beslissen om het deeltijds kunstonderwijs te hernemen voor beperkte activiteiten.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in de auditoria. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

In auditoria mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken.

In de niet publiek toegankelijke delen van de auditoria is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Wat is de maximale capaciteit van een auditorium of aula? 

Vanaf 1 september 2020 mogen maximaal 200 personen een les in een auditorium bijwonen. Deze limiet kan overschreden worden :
1. indien een protocol van de bevoegde overheden een hogere ontvangstcapaciteit voorziet;
2. of wanneer er een toelating is gegeven door de gemeentelijke overheid in akkoord met de bevoegde minister(s) na raadpleging van een viroloog en met in achtneming van het geldende protocol.

Mogen de academies voor muziek, woord en dans en tekenacademies de lessen hervatten?

De lessen mogen hervatten conform de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen verstrekt door de federale overheid.

Mogen professionele opleidingen hervat worden?

Deze opleidingen mogen worden hervat als ze voldoen aan de social distance regels die van toepassing zijn in het bedrijf.

Mogen opleidingen aangeboden door OCMW s bv groepstrainingen over omgaan met een beperkt budget) hervat worden? 

Deze opleidingen mogen worden hervat als ze voldoen aan de social distancing regels voor het lokaal bestuur.

Mogen opleidingen in het kader van avondonderwijs (bv. kooklessen en taallessen) hervatten? 

Instellingen van volwassenenonderwijs mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen van de federale regering.
 

JEUGD

Mogen binnenspeeltuinen open gaan?

Ja, deze mogen hun activiteiten hernemen volgens het geldende protocol.

Zijn zomerkampen en speelpleinwerking toegestaan?

Ja deze activiteiten mogen georganiseerd worden onder voorbehoud van de toelating van de gemeentelijke overheid voor één of meerdere groepen van maximum vijftig personen, met inbegrip van deelnemers en begeleiders. Deze groepen vormen tijdens het zomerkamp elk een afzonderlijke sociale bubbel. Alle activiteiten worden per sociale bubbel georganiseerd en de groepen worden niet samen gezet, behoudens in situaties waar een grotere groep toegestaan is.

Alle vormen van kampen zijn toegestaan (sport-, artistieke, taal- en jeugdkampen). Er is geen limiet op het aantal kampen waaraan een kind mag deelnemen. De zomerkampen mogen georganiseerd worden tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen onder voorbehoud dat het gastland dit niet verbiedt. Voor het vervoer van en naar het kamp in een bus moet er één bubbel per bus behouden worden. De volledige capaciteit mag benut worden op voorwaarde dat de chauffeur beschermd wordt. De bus moet tijdens de rit voldoende verlucht worden en na gebruik ook volledig ontsmet worden. De kinderen en jongeren dienen zelf geen mondmasker te dragen. Voor dubbeldekkers kan er per dek een bubbel vervoerd worden op voorwaarde dat de luchtstromen tussen beide niveaus gescheiden blijven. Er moet gewaakt worden dat de bubbels gescheiden blijven bij het in-en uitstappen. Indien er meer dan één bubbel (per dek) vervoerd wordt, gelden de algemene regels inzake busvervoer.

Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die goedgekeurd werden door de GEES. Meer informatie over de jeugdwerkregels voor de zomer 2020 vind je op: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/jeugdwerkregels.

Mogen de activiteiten van jeugdbewegingen, STEM-academies, jeugdcentra en jeugdhuizen hervatten?

Ja, deze activiteiten zijn toegestaan zolang ze plaatsvinden met een groep van maximum 50 personen, steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon ouder dan 12 jaar. Jeugdhuizen en jeugdcentra kunnen heropenen onder de hierboven beschreven voorwaarden voor (jeugd)activiteiten of desgevallend ook op basis van de regels met betrekking tot de horeca.

Bron: info-coronavirus.be - bijgewerkt 7 oktober

Wat met internationale aspecten : reizen, transport, werk,...

Wat zijn de algemene principes in het kader van buitenlandse reizen?

Elke persoon met de Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België alsook hun wettelijk bepaald gezin kunnen steeds naar België terugkeren.

Een persoon met een dubbele nationaliteit of die onderdaan of inwoner is van een derde land kan altijd het Belgische grondgebied verlaten om terug te keren naar het land waarvan hij/zij onderdaan of inwoner is. Desalniettemin, staan bepaalde landen hun inwoners niet toe om naar hun land terug te keren. Het is dus aangeraden om contact te nemen met de ambassade van de bestemming.

Er wordt herhaald dat reizen op eigen risico is. De reisadviezen zijn sterk onderhevig aan veranderingen, en reizen naar een bestemming kan op elk moment terug afgeraden worden. Indien u van plan bent om een reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen dat continu up-to-date gehouden wordt: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe COVID19-haarden in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Het staat bovendien ieder land, met inbegrip van deze op de gepubliceerde lijst op de website van de FOD Buitenlandse Zaken, vrij om quarantaine in te stellen voor reizigers die op het grondgebied aankomen of om de verplichting op te leggen een attest van een recente, negatieve COVID-19 test voor te leggen.

Opgelet: nieuw (beslissing Veiligheidsraad van 23 juli): Wie vanuit het buitenland terug naar huis komt (of het nu een groene, oranje, of rode zone is en ongeacht het gebruikte vervoermiddel) zal een online formulier moeten invullen over waar hij/zij is geweest. 

Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist vanuit België naar landen binnen de Europese Unie, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk? 

Het is mogelijk om te reizen naar de landen van de EU, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk vanuit België, met uitzondering van de gebieden aangeduid als rode zones, onder voorbehoud van de gunstige epidemiologische situaties in België en de desbetreffende landen. De binnenkomst in deze landen hangt ook af van de toestemming van het land in kwestie.

De lidstaten kunnen ook beperkende maatregelen nemen. Het is dus uiterst belangrijk om vóór het vertrek de reisadviezen per land na te gaan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen. Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl

De FOD Buitenlandse Zaken werkt op zijn website met kleurencodes om aan te geven of reizen naar een bepaald land of bepaalde zone mogelijk is.

 • Rood: voor deze landen/zones geldt een reisverbod voor niet-essentiële (toeristische) reizen gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF het land in kwestie laat geen Belgen toe op het grondgebied.

 • Oranje: het is mogelijk om naar deze landen/zones te reizen, maar wordt sterk afgeraden gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF omdat het land van bestemming restricties voor toeristen oplegt, zoals een verplichte COVID-test of quarantaine bij aankomst in het land.

 • Groen: reizen is mogelijk zonder bijkomende beperkingen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.

De reisadviezen van FOD Buitenlandse Zaken bevatten ook een reeks specifieke aanbevelingen voor elke bestemming.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:

 • 1) De professionele verplaatsingen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
 • 2) De professionele verplaatsingen van grensarbeiders;
 • 3) De professionele verplaatsingen van seizoenarbeiders in de landbouw;
 • 4) De professionele verplaatsingen van vervoerspersoneel;
 • 5) De verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel, personeel openbare ordediensten, personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, douanepersoneel, humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel, alsook journalisten, bij het uitoefenen van hun functie;
 • 6) De reizen van passagiers op doorreis;
 • 7) De reizen van passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen;
  • a. om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;
  • b. in het kader van co-ouderschap;
  • c. naar een partner die niet onder hetzelfde dak woont (vanaf 1 september);
  • d. in het kader van een begrafenis of crematie;
  • e. in het kader van een civiele of religieuze huwelijken;
  • f. die door gezinshereniging gerechtvaardigd zijn;
 • 8) De professionele verplaatsingen van zeevarenden;
 • 9) Personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire redenen reizen;
 • 10) De reizen voor dwingende medische bezoeken of om dringende medische zorgen verder te zetten;
 • 11) De reizen van onderdanen van derde landen die zich voor studieredenen verplaatsen;
 • 12) De reizen van leerlingen, studenten en stagiairs in het kader van hun vorming;
 • 13) De reizen van hooggekwalificeerde onderdanen uit derde landen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is, en niet kan worden uitgesteld of verricht in het buitenland; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit;
 • 14) Verplaatsingen naar het buitenland in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werk verplaatsingen;
 • 15) Verplaatsingen van Belgische onderdanen of buitenlanders naar hun hoofdresidentie in het buitenland;
 • 16) Verplaatsingen in het kader van de uitvoering van notariële akten (indien nodig en indien dit niet digitaal kan gebeuren).

Specifieke regels zijn van toepassing voor zomerkampen over de grens. Voor meer informatie, zie vraag “Mogen zomerkampen worden georganiseerd in het buitenland?”.

Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist vanuit de Europese Unie, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk naar België?

Het is mogelijk om te reizen van de landen van de EU, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk naar België, onder voorbehoud van de gunstige epidemiologische situaties in België en de desbetreffende landen.

In het geval van een heropflakkering in bepaalde lokale zones binnen Europa is het mogelijk dat er bijkomende maatregelen in werking zullen treden wanneer u uit deze lokale zones terugkeert.

De Belgische aanpak voor de terugkeer van reizigers maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Deze zones worden gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be.

 • Rode zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden geplaatst of waar personen een hoog risico op besmetting lopen op basis van epidemiologische criteria vastgesteld door CELEVAL. Reizigers die terugkeren uit deze zones zullen worden beschouwd als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht getest zullen worden bij terugkeer en zich in quarantaine zullen plaatsen. 

  Voor meer informatie over mogelijke quarantaine, zie vraag: “Wanneer dient een reiziger zichzelf in quarantaine te plaatsen?”. 
  De reizigers zullen tevens een “Public Health Passenger Locator Form” moeten invullen. Voor meer informatie hierover, zie vraag: ‘Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen?’.
   

 • Oranje zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld door CELEVAL op basis van epidemiologische criteria. Personen die toch terugkeren uit deze zones zullen gevraagd worden om een test te ondergaan en zich in quarantaine te plaatsen. Dit is echter geen verplichting, wel een sterke aanbeveling.

 • Groene zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor CELEVAL op basis van epidemiologische criteria geen of een laag gezondheidsrisico vaststelt. De reizigers zijn niet onderworpen aan bijkomende maatregelen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.

Alle reizigers zullen tevens een “Public Health Passenger Locator Form” moeten invullen. Voor meer informatie hierover, zie vraag: ‘Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen?’.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben (zie lijst hierboven).

Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist van en naar bestemmingen buiten de Europese Unie, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk?

Het verbod op niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk blijft van kracht tot nader order. Momenteel worden deze landen beschouwd als rode zones. Zich verplaatsen vanuit deze zones naar België voor niet-essentiële verplaatsingen is eveneens verboden.

Bij het gradueel opheffen van het verbod op niet-essentiële reizen zal het mogelijk zijn om te reizen vanuit België naar landen die zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl) en om te reizen naar België vanuit deze landen. De lijst wordt tweewekelijks door de EU herzien en de Belgische positie zal telkens daarna bekendgemaakt worden.

De volgende categorieën personen mogen, ongeacht het doel van de reis, vanuit “derde landen” naar de EU-lidstaten en de geassocieerde Schengenlanden reizen:

 • A) Burgers van de Unie en onderdanen van derde landen die op grond van overeenkomsten tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en die derde landen, anderzijds, rechten van vrij verkeer genieten die gelijkwaardig zijn aan die van de burgers van de Unie, alsook hun respectieve familieleden;
 • B) Onderdanen van derde landen die langdurig ingezetene zijn op grond van de richtlijn langdurig ingezetenen en personen die hun verblijfsrecht aan andere EU-richtlijnen of aan het nationale recht ontlenen of over een nationaal visum voor verblijf van langere duur beschikken, alsook hun respectieve gezinsleden.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:

 • 1) De professionele verplaatsingen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg ;
 • 2) De professionele verplaatsingen van grensarbeiders;
  3) De professionele verplaatsingen van seizoenarbeiders in de landbouw;
 • 4) De professionele verplaatsingen van vervoerspersoneel;
 • 5) De verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel, personeel openbare ordediensten, personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, douanepersoneel, humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel, alsook journalisten, bij het uitoefenen van hun functie;
 • 6) De reizen van passagiers op doorreis;
 • 7) De reizen van passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen;
  • a. om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;
  • b. in het kader van co-ouderschap;
  • c. naar een partner die niet onder hetzelfde dak woont (vanaf 1 september);
  • d. in het kader van een begrafenis of crematie;
  • e. in het kader van een civiele of religieuze huwelijken;
  • f. die door gezinshereniging gerechtvaardigd zijn;
 • 8) De professionele verplaatsingen van zeevarenden
 • 9) Personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire redenen reizen,;
 • 10) De reizen voor dwingende medische bezoeken of om dringende medische zorgen verder te zetten;
 • 11) De reizen van onderdanen van derde landen die zich voor studieredenen verplaatsen;
 • 12) De reizen van leerlingen, studenten en stagiairs in het kader van hun vorming;
 • 13) De reizen van hooggekwalificeerde onderdanen uit derde landen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is, en niet kan worden uitgesteld of verricht in het buitenland; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit; 

OPMERKING: De volgende drie categorieën zijn niet van toepassing voor binnenkomend personeel naar België vanuit landen die niet behoren tot de EU, het Schengengebied en het VK.

 • 14) Verplaatsingen naar het buitenland in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werk verplaatsingen;
 • 15) Verplaatsingen van Belgische onderdanen of buitenlanders naar hun hoofdresidentie in het buitenland;
 • 16) Verplaatsingen in het kader van

Voor meer informatie gelieve deze website van de Europese Commissie te raadplegen.

Het is steeds noodzakelijk om de verplaatsingen voor het verrichten van essentieel werk of dwingende redenen te kunnen staven met een aannemelijk bewijs, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand of een geboorteakte om een familieband aan te tonen, een arbeidscontract, een medisch attest verstrekt door een officiële zorginstantie of zorgverstrekker, een bewijs van overlijden, juridisch bindende documenten ….

Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt gezien als een essentiële verplaatsing vanaf 1 september, maar is onderhevig aan enkele voorwaarden: concreet moet je, voorafgaand aan de aanvraag, minstens 1 jaar onafgebroken wettelijk hebben samengewoond (in België of in een ander land) of kunnen aantonen dat je, voorafgaand aan de aanvraag, tenminste al twee jaar een affectieve relatie hebt (dit houdt in dat de partners elkaar kennen en kunnen bewijzen dat zij elkaar in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag elkaar driemaal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen betreffen). Ook een gemeenschappelijk kind geldt als bewijs van duurzame relatie. De partner in het buitenland dient aan de Belgische diplomatieke post een visum of een bewijs van essentiële verplaatsing (indien niet onderhevig aan visum verplichtingen) aan te vragen. De diplomatieke post zal, in de mate van het mogelijke, deze visa of bewijzen afleveren. Indien niet mogelijk zal het dossier overgemaakt worden aan de immigratiedienst.

 • ten vroegste 48u voor de aankomst in België dienen de personen het Passenger Locator Form in te vullen alsook verplichte quarantaine van 14 dagen en testing uit te voeren bij terugkeer uit een rode zone.

OPGELET: Deze specifieke voorwaarden komen bovenop de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot een land buiten de EU. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat omwille van COVID-19 mogelijk (nog) niet op alle plaatsen alle visumprocedures hernomen zijn. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

Bovendien hangt de binnenkomst in het land van bestemming af van de toestemming van dit land. De lidstaten mogen ook passende maatregelen nemen. Het is dus uiterst belangrijk om vóór het vertrek de reisadviezen per land na te gaan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen. Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl

Reizigers die terugkeren uit rode zones zullen worden behandeld als “hoogrisicocontacten”, wat betekent dat ze verplicht getest zullen worden bij terugkeer en in zelfisolatie moeten. Voor meer informatie over mogelijke zelfisolatie, zie vraag: “Wanneer dient een reiziger zichzelf in zelfisolatie te plaatsen?”.

Reizigers die terugkeren uit rode zones zullen worden behandeld als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht getest zullen worden bij terugkeer en in quarantaine moeten. Voor meer informatie over mogelijke quarantaine, zie vraag: “Wanneer dient een reiziger zichzelf in quarantaine te plaatsen?”.

Alle reizigers die naar België reizen van buiten de EU, Schengenzone en Verenigd Koninkrijk moeten een “Public Health Passenger Locator Form” invullen. Voor meer informatie hierover, zie vraag: ‘Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen?’.

Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen? (PLF)

Sinds 1 augustus 2020, dienen ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, het “Public Health Passenger Locator Form” in te vullen, uitgezonderd wanneer het verblijf in het buitenland minder dan 48 uur bedraagt of het verblijf in België minder dan 48 uur duurt.

 • Uitzondering: Reizigers die gebruik maken van een openbare of private luchtvervoerder of een openbare of private zeevervoerder, dienen ALTIJD het PLF-document in te vullen om te kunnen boarden, ongeacht de tijdsduur van het verblijf in het buitenland of België

Bij voorkeur gebeurt het invullen van het PLF-document op elektronische wijze. Echter, indien het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronisch Passenger Locator Form (e-PLF), is de reiziger ertoe gehouden de papieren versie van het Passenger Locator Form te gebruiken.

Het PLF-document is beschikbaar op de e-gezondheid website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; en van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Dit formulier laat toe om de reiziger te contacteren indien een besmetting wordt vastgesteld en om contact tracing op te starten.
Het volledig en waarheidsgetrouw invullen van het “Public Health Passenger Locator Form” is verplicht. Het niet invullen van dit formulier kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en tot weigering van toegang tot het grondgebied.

Voor elke passagier van 16 jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden. De gegevens van kinderen onder 16 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een begeleidende volwassene indien vergezeld van een volwassene. Indien kinderen onder de 16 jaar alleen reizen dienen ze ook een formulier in te vullen.

Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door bij voorkeur een nieuw e-PLF in te vullen via https://travel.info-coronavirus.be/ met de volledige en aangepaste gegevens. Indien u gebruikt maakt van de papieren versie, dient u de aangepaste versie door te sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be.

A. Indien de reiziger gebruik maakt van een vervoerder (vliegtuig of boot):
De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat alle passagiers, voorafgaand aan het instappen, een Passenger Locator Form hebben ingevuld.
Bij gebrek aan het PLF-document is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.
De met de grenscontrole bevoegde autoriteiten kunnen bij reizigers het Passenger Locator Form te allen tijde opvragen en controleren.

 • Elektronische versie
  • Het e-PLF (https://travel.info-coronavirus.be/) dient ingevuld te worden via de e-gezondheid website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Na het verzenden van het formulier door de reiziger, maakt Saniport per email een ontvangstbewijs over aan de reiziger, zijnde een PDF-document met QR-code. De reiziger toont dit document bij vertrek aan de vervoerder.
  • Indien u een hoogrisicocontact bent, wanneer u bijvoorbeeld uit een rode zone komt, zal u bij aankomst in België een SMS met een code ontvangen waarmee u zich kan begeven naar een triagepunt of labo voor een test.
 • Papieren versie
  • Indien het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronische Passenger Locator Form is de reiziger ertoe gehouden de papieren versie van het Passenger Locator Form in te vullen en te ondertekenen. Het formulier kan hier gedownload worden.
  • Passagiers die reizen vanuit een land binnen het Schengengebied zullen hun formulier moeten tonen en afgeven aan de vervoerder bij het instappen. Passagiers die reizen vanuit een land buiten het Schengengebied zullen bij aankomst hun formulier moeten afgeven aan de grenscontrole.

B. Indien de reiziger geen gebruik maakt van een vervoerder (vliegtuig of bus) en met een ander vervoermiddel naar België komt (trein, bus, auto, fiets …):

De met de grenscontrole bevoegde autoriteiten kunnen bij reizigers het Passenger Locator Form te allen tijde opvragen en controleren.

 • Elektronische versie
  • Het e-PLF (https://travel.info-coronavirus.be/) dient ingevuld te worden via de e-gezondheid website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; en van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
  • Na het verzenden van het formulier door de reiziger, maakt Saniport na goede ontvangst een QR-code over aan de reiziger.
  • Indien u een hoogrisicocontact bent, wanneer u bijvoorbeeld uit een rode zone komt, zal u bij aankomst in België een SMS met een code ontvangen waarmee u zich kan begeven naar een triagepunt of labo voor een test.
 • Papieren versie
  • Indien het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronische Passenger Locator Form is de reiziger ertoe gehouden de papieren versie (https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorFo…)te downloaden, in te vullen en te ondertekenen vóór zijn aankomst in België. Het originele moet telkens kunnen worden voorgelegd aan de handhavingsautoriteiten bij een controle.
  • Zo snel mogelijk bij aankomst in België (binnen de 12 uur) dient de reiziger het PLF-document over te maken. Dit kan via email naar PLFBelgium@health.fgov.be of door de gegevens van de papieren versie over te nemen in de elektronische versie van het Passenger Locator Form.

Wat moet ik verstaan onder het begrip ‘quarantaine’?

Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats, die vooraf moet opgegeven worden via het “Public Health Passenger Locator Form”. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.

 • De periode van 14 dagen start van zodra de reiziger in België aankomt.
 • Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren).
  • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.
  • Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).
 • Bezoek van externen is niet toegestaan.
 • Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.
 • Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.
 • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien symptomen optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt.
 • Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten.

Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende essentiële verplaatsingen, en mits het dragen van een (stoffen) mondmasker:

 • Dringende medische zorgen;
 • Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
 • Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;
 • Voor de personen die essentieel werk verrichten of een erkende, dwingende reden hebben, voor de hieraan verbonden essentiële activiteit in die mate dat de realisatie van deze essentiële activiteit niet kan worden uitgesteld tot nadat de periode van quarantaine is afgelopen, zoals de begrafenis van een familielid.

Quarantaine versus isolatie: het verschil

Als aan iemand gevraagd wordt om in quarantaine te gaan, is dat voor een periode van 14 dagen. Op dat moment is er enkel een vermoeden dat je drager van het virus bent, je bent (nog) niet ziek. Je had bijvoorbeeld nauw contact met iemand die positief getest heeft, was in een gebied met hoge viruscirculatie ("rode zone"), of in een oranje zone, waar je deelnam aan "risicovolle activiteiten" zoals familiebezoeken of het nachtleven.
Als je gevraagd wordt om in isolatie te gaan, is dat voor een periode van minstens 7 dagen. Dat gebeurt als je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd. Vanaf het moment dat de symptomen doorbreken, blijf je niet langer dan 7 dagen besmettelijk.

Wanneer dient een reiziger zich in quarantaine te plaatsen?

Quarantaine is een bevoegdheid van de gefedereerde entiteiten. Meer informatie hierover kan u op de website van de gefedereerde entiteiten vinden.

 • A. Wanneer u vanuit België naar het buitenland reist
  Het staat ieder land vrij om quarantaine voor reizigers die op het grondgebied aankomen in te stellen. Het is daarom sterk aangeraden om het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/rei…
 • B. Wanneer u vanuit het buitenland naar België reist
  In België is quarantaine en het ondergaan van een COVID-19 test verplicht voor reizigers die uit rode zones terugkeren. Voor terugkeerders uit oranje zones wordt dit zeer sterk aangeraden. Deze zones worden gepubliceerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Ook voor essentiële verplaatsingen uit rode zones is quarantaine de regel. Hiervan mag enkel worden afgeweken indien deze quarantaine ervoor zou zorgen dat het ‘essentiële aspect’ van de reis niet zou kunnen doorgaan. De quarantaine mag dus enkel opgeheven worden om het essentiële reisdoel te vervullen en enkel in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld.

Bijvoorbeeld: een buitenlandse student kan de quarantaine van twee weken respecteren vooraleer hij zijn studies aanvat, een persoon die reist voor een begrafenis, kan de begrafenis bijwonen, maar de rest van zijn verblijf dient hij wel in quarantaine te blijven.

Tijdens het uitvoeren van deze activiteit dienen social distancing en andere beschermingsmaatregelen nauwgezet gerespecteerd te worden.
Voor alles wat niet te maken heeft met de reden van de essentiële verplaatsing zal de persoon zich dus moeten houden aan de zelfisolatie.

Voor alles wat niet te maken heeft met de reden van de essentiële verplaatsing zal de persoon zich dus moeten houden aan de quarantaine.

 • C) Uitzonderingen op de quarantaine maatregelen
  De personen die, afkomstig uit een rode zone, in België toekomen, en die essentieel werk of een dwingende reden hebben in de hieronder opgenomen categorieën, moeten zich niet verplicht in quarantaine plaatsen:
  • Grensarbeiders;
  • Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig bij het uitoefenen van hun functie;
  • Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel en humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel bij het uitoefenen van hun functie;
  • Passagiers in transit;
  • Zeelui bij het uitoefenen van hun functie;
  • Hooggekwalificeerde en laaggeschoolde werknemers uit derde landen, bij het uitoefenen van hun functie, als hun werk economisch noodzakelijk is, niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden verricht.
  • Leerlingen, studenten en stagiairs die een dagelijkse verplaatsing doen naar het buitenland.

Worden specifieke maatregelen genomen voor de Belgische luchthavens?

De maatregelen van social distancing en de specifieke maatregelen die gelden op de luchthaven dienen gerespecteerd te worden.

 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar is iedereen verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of een alternatief in stof, vanaf het betreden van de luchthaven. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Voor verdere informatie over de geldende maatregelen, dienen de reizigers de website van de respectievelijke luchthavens te raadplegen.

Wat als men tegen de adviezen en verbodsbepalingen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?

De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies of een reisverbod toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

Mogen zomerkampen georganiseerd worden in het buitenland?

Vanaf 1 juli 2020 is het toegelaten om zomerkampen te organiseren tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen, uitgezonderd in rode zones, mits het land waar het kamp doorgaat dit toelaat. In deze landen dient de respectievelijke nationale regelgeving en bijkomende maatregelen gerespecteerd te worden. Het wordt sterk aanbevolen deze regelgeving te raadplegen op de respectievelijke websites van de desbetreffende buitenlandse overheden. De algemene regels voor de organisatie en het vervoer met betrekking tot zomerkampen intra-België zijn ook van toepassing voor deze kampen.

Bron: infocoronavirus.be - Bijgewerkt op 10 september

Hoe ziet de exitstrategie eruit? Welke maatregelen?

7 oktober 2020

De Brusselse provinciale crisiscel is de volgende maatregelen overeengekomen die ingaan op 8 oktober:

 • bars en cafés, maar ook thee- en koffiehuizen moeten de deuren sluiten (gelegenheden waar alcoholische of niet-alcoholische dranken worden geserveerd);
 • Sportclubs zowel voor profsporters als voor amateurs moeten de kantine sluiten;
 • Amateursportclubs mogen niet lager publiek binnenlaten in overdekte ruimten;
 • Feestzalen moeten de deuren sluiten;
 • In de openbare ruimte van het Gewest is het verboden alcohol te verbruiken.

Ook worden vanaf donderdag 8 oktober de volgende maatregelen met een maand verlengd:

 • boekhandels die beschikken over een speelruimte (gokruimte) en alle andere winkels die drank of voeding verkopen ( ook al is dit een nevenactiviteit) moeten om 22 uur sluiten (zoals al het geval is voor nachtwinkels); 
 • Op de markten wordt het verboden om voeding te nuttigen;

6 oktober 2020

 Om een algemene lockdown te vermijden, heeft het Overlegcomité, na kennis te hebben genomen van een advies van CELEVAL, een reeks verstrengingen beslist.

 • Nauwe contacten: beperking tot maximum 3 nauwe contacten per maand. Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker.
 • Privé-bijeenkomsten thuis: maximum 4 personen, met respecteren veilige afstand of mondmasker indien niet mogelijk
 • Cafés, kantines en andere drankmogelijkheden: maximum 4 personen per tafel, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
 • Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
 • Sluitingsuur cafés: 23.00 uur
 • Extra inspanningen op het vlak van sensibilisering en handhaving opdat deze maatregelen overal worden toegepast.
 • Telewerk sterk aanbevolen, meerdere dagen per week

Deze maatregelen vormen de ‘nationale sokkel’. In de provincies waar de situatie ernstiger is (op basis van de toekomstige barometer) moet de gouverneur verdere maatregelen voorstellen, in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en de COVID-19 commissaris. Deze maatregelen kunnen gelden voor de hele provincie of een deel ervan.

Deze maatregelen gelden voor het hele grondgebied vanaf vrijdag 9 oktober tot en met 9 november, waarna ze zullen worden geëvalueerd.

23 september 2020

Vanaf 1 oktober zijn de volgende maatregelen geldig :

 • Iedereen mag zoveel mensen zien als hij wil, als ze afstand houden én met niet meer dan tien mensen tegelijk samenkomen (kinderen worden niet meegeteld).
 • De bubbel verdwijnt: iedereen mag maximaal met 5 mensen per maand nauw contact hebben, maar dat aantal moet zoveel mogelijk beperkt worden.
 • Het mondmasker dragen buiten is niet meer verplicht, enkel nog op extreem drukke plaatsen, waar veiligheidsafstanden niet in acht kunnen worden genomen. Deze plaatsen worden bepaald door lokale autoriteiten.
 • Er komt een barometersysteem op nationaal, regionaal en lokaal niveau zodat er snel beslissingen kunnen worden genomen als de situatie betert of verslechtert. 
 • Professioneel georganiseerde evenementen zoals recepties of trouwfeesten zijn voortaan onderworpen aan dezelfde regels als de horeca. Er is geen limiet van het aantal aanwezige personen, maar er mogen maximaal tien mensen aan een tafel zitten, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend. De protocollen moeten op de letter worden gevolgd. Als u zelf een evenement organiseert, ook op straat, blijft het aantal aanwezigen beperkt tot tien personen. Dansen mag nog steeds niet.
 • Voor evenementen met publiek blijft de limiet op 200 voor evenementen binnen en 400 buiten, tenzij er uitzonderingen worden toegestaan.
 • Vanaf 1 oktober wordt de quarantaine ingekort tot 7 dagen.
 • Wie terugkeert uit een oranje zone moet zich niet langer laten testen. Reizigers die terugkeren uit een rode zone, moeten 7 dagen in quarantaine en moeten een test doen op dag 5.

27 juli 2020

Op basis van een nieuw rapport van Celeval is besloten de tweeledige strategie - nationaal en lokaal - die vorige week is ingevoerd om de heropleving van het virus aan te pakken, te versterken. Dit zijn de nieuwe regels die van kracht worden vanaf woensdag 29 juli en voor ten minste vier weken (tot eind augustus):

 • de sociale bubbel wordt teruggebracht tot 5 personen, altijd dezelfde, voor de komende vier weken - voor een heel huishouden en niet meer per persoon.
 • Niet-begeleide samenscholingen, zoals familie- of vriendenbijeenkomsten, worden beperkt tot maximaal 10 personen. Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten; 
 • Evenementen die een groot publiek trekken, worden strikt beperkt tot een maximum van 100 personen binnenshuis (200 vanaf 1 september) en 200 personen buitenshuis (400 vanaf 1 september) met het dragen van een mondmasker; 
 • Telewerken wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega's te vermijden;
 • De boodschappen worden opnieuw alleen gedaan en dit voor een duur van 30 minuten maximum (geen tijdslimiet meer en max. 2 personen samen vanaf 1 september); 
 • Opsporing zal worden verhoogd in bepaalde specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen "actief aanwezig" zijn, d.w.z. in beweging zijn. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en sportklassen. 
   

overzicht

22 JUNI 2020

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten heeft een akkoord bereikt om vanaf 1 juli over te gaan tot fase 4 van de afbouw

Hieronder het overzicht : 

fase 4 exit

Eén van de voorwaarden is de toepassing van protocollenMeer info

3 JUNI 2020

De nationale Veiligheidsraad heeft zich vandaag gebogen over fase 3 van het afbouwplan dat op 8 juni ingaat. De heropening van de horeca, het toerisme, de cultuur en een uitbreiding van de sociale contacten werden goedgekeurd. Hierbij de belangrijkste wijzigingen :

 • Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen elke week veranderen;

 • Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant);

 • De horecasector mag gedeeltelijk heropenen. Speelhallen (bv. casino’s), banket- en receptiezalen zullen echter pas op 1 juli opnieuw open mogen. Wat betreft de banket- en receptieruimtes zal dit mogelijk zijn met een maximum van 50 personen, onder dezelfde voorwaarden als de horeca. Nachtclubs mogen nog niet opengaan voor eind augustus, omdat er geen veiligheidsafstand kan worden voorzien.

 • Naast deze uitzonderingen zullen alle andere horecagelegenheden zoals cafés, bars en restaurants opnieuw opengaan, volgens een zeer nauwkeurig protocol.

 • Vanaf 8 juni mogen culturele activiteiten zonder publiek worden hervat. Voorstellingen met publiek – inclusief bioscopen – kunnen vanaf 1 juli worden hervat, maar altijd volgens precieze regels met betrekking tot het beheer van het publiek, zoals het respecteren van de veiligheidsafstand in het publiek en maximaal 200 aanwezigen.

 • Vanaf 8 juni kunnen de contactloze sportactiviteiten worden hervat, indoor en outdoor, amateur of professioneel, competitie en training. Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen. Zwembaden, sauna’s en wellnesscentra moeten in dit stadium gesloten blijven.

 • Religieuze erediensten of levensbeschouwelijke bijeenkomsten mogen vanaf 8 juni worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels : 

  • De veiligheidsafstand moet worden nageleefd met een maximum van 100 personen;
  • Vanaf juli wordt dit aantal uitgebreid tot 200, naar analogie met de culturele en sportsector;
  • Rituelen met fysiek contact blijven verboden.
    
 • Vanaf 8 juni is het mogelijk om in België uitstappen van één of meerdere dagen te doen. Vanaf 15 juni zal België zijn grenzen openen voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen).

 • Vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten zijn toegestaan vanaf 8 juni, met uitzondering van conferenties, pretparken en binnenspeeltuinen, die pas vanaf 1 juli mogen worden heropend. Bijeenkomsten (bv. kermissen, dorpsfeesten etc.) blijven tot 1 augustus verboden en mogen dan geleidelijk aan weer worden hervat. Grote massa-evenementen zullen daarentegen tot en met 31 augustus verboden blijven, zoals eerder aangekondigd.

13 MEI 2020

De nationale Veiligheidsraad heeft zich vandaag gebogen over fase 3 van het afbouwplan dat op 8 juni ingaat. De heropening van de horeca, het toerisme, de cultuur en een uitbreiding van de sociale contacten werden goedgekeurd. Hieronder de voornaamste wijzigingen :

 • Met tien verschillende personen buiten uw huisgenoten kunt u nauwer contact hebben. Per week kan de groep veranderen.
 • Een groep mag niet groter zijn dan tien personen, kinderen inbegrepen. Dat geldt bij uw thuis, buitenshuis of in restaurants.
 • De horeca kan deels weer opengaan. Er zijn nog uitzonderingen. Casino's mogen pas op 1 juli open, net zoals receptiezalen met maximum vijftig aanwezigen. Discotheken mogen niet voor eind augustus opengaan.
  Klanten van bars en restaurants worden niet gevraagd om hun persoonlijke gegevens te verstrekken.
 • Vanaf 8 juni kunnen alle culturele activiteiten zonder publiek hervat worden. Optredens met het publiek zijn op maandag nog niet toegestaan, maar kunnen wel vanaf 1 juli hervat worden.
 • Vanaf 8 juni zullen ook sportactiviteiten kunnen hervatten. Maar contactsporten zoals judo, boksen, basketbal of voetbal moeten nog altijd beperkt blijven tot zogenaamd ‘contactloos’ trainen. Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn. Zwembaden en welnesscentra blijven nog gesloten.
 • Religieuze diensten worden vanaf 8 juni weer mogelijk tot 200 personen. 

13 MEI 2020

De Nationale Veiligheidsraad (NVR) uitgebreid met de ministers-presidenten bijeengekomen. De NVR heeft op basis van het verslag van de experts van de GEES beslist om vanaf 18 mei fase 2 van het afbouwplan op te starten. Hieronder de maatregelen in een notendop.

18 mei nl

6 MEI 2020

De experts hebben groen licht gegeven voor deze nieuwe fase naar aanleiding van een aantal gunstige criteria op dit moment, namelijk het aantal ziekenhuisopnames per dag, de gemiddelde trend van deze ziekenhuisopnames die lager is dan de voorgaande weken, het aantal bezette bedden op intensieve zorg, testing en tracing. Deze criteria zullen een rol blijven spelen bij de geleidelijke afbouw.

Er werd gekozen voor een gefaseerde aanpak voor het geleidelijk afbouwen van de maatregelen. Het doel is naar een evenwicht te streven tussen de fysieke en mentale gezondheid, het vervullen van de pedagogische opdrachten op vlak van onderwijs en de heropstart van de economie.

Er blijven een aantal algemene principes van toepassing tijdens de afbouwstrategie: 

 • De elementaire hygiënemaatregelen blijven noodzakelijk;
 • Thuisblijven blijft de norm;
 • Enkel de toegestane verplaatsingen (naar het werk gaan wanneer telewerk onmogelijk is, naar de apotheker gaan, naar de post gaan, etenswaren aankopen, tanken, ...) mogen worden gedaan;
 • Sociale contacten moeten zo veel mogelijk beperkt worden. Meer specifiek moet een mix van verschillende leeftijden worden vermeden; net als een mix van verschillende sociale kokers (groepen) die voorheen niet met elkaar in contact kwamen. Wanneer contacten niet vermeden kunnen worden, dienen de social distancing maatregelen maximaal gerespecteerd te worden. In situaties waarin dit niet gegarandeerd kan worden moeten andere passende maatregelen toegepast worden (het dragen van een mondmasker…).

Vanaf wanneer zijn de maatregelen die aangekondigd zijn op de NVR van 6 mei van toepassing? Tot wanneer?

 • De maatregel die van toepassing is vanaf 10 mei betreft de ontvangst thuis van maximum 4 dezelfde personen per huishouden.
 • De andere nieuwe maatregelen zijn van toepassing vanaf 11 mei.
 • Het geheel van de maatregelen is van kracht tot en met 17 mei met uitzondering van:
  • Niet essentiële reizen vanuit en naar België zijn verboden tot en met 8 juni 2020;
  • Schoolreizen van meerdere dagen zijn verboden tot 30 juni 2020;
  • Er zullen geen beroeps- en amateursportcompetities plaatsvinden tot en met 31 juli 2020.

Meer details vindt u in het Ministerieel Besluit van 8 mei.

FASE 1B, DIE OP 11 MEI BEGINT, IN HET KORT:

 • Vanaf 10 mei mag elk gezin thuis maximaal vier personen - altijd dezelfde - ontvangen. Om het aantal contacten te beperken om de verspreiding van het virus niet te bevorderen, verbinden de bezoekers zich ertoe slechts met één gezin af te spreken. 

 • Op 11 mei zullen we ook de winkels heropenen. Deze heropening zal - net als altijd - moeten plaatsvinden met strikte inachtneming van de regels. 

  • slechts 1 klant per 10m² wordt toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels.

  • Elke klant wordt ten zeerste aanbevolen om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt. In ieder geval moet de veiligheidsafstand worden gerespecteerd

  • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

 • U mag gebruik maken van het openbaar vervoer als u geen alternatief heeft. Het doel is om degenen die er het meest nood aan hebben, toegang te geven tot het openbaar vervoer.

 • Contactberoepen buiten de medische en paramedische zorg mogen hun activiteit nog niet hernemen.  

De volgende fase is op dit moment voorzien voor 18 mei. De gemeenschappen en de onderwijswereld werken al samen om te zorgen voor een geleidelijke hervatting van de lessen in het basis- en het secundair onderwijs. 
In de tussentijd wordt samen met de deskundigen de haalbaarheid en de voorwaarden bepaald voor:

 • De hervatting van de markten;
 • De heropening van musea, bibliotheken, dierentuinen etc.;
 • De heropening van beroepen met fysiek contact zoals kappers;
 • De uitbreiding van het aantal aanwezigen op bruiloften en begrafenissen;
 • De hervatting van de sporttrainingen in open lucht. De hervatting van sport- en culturele evenementen zal ook door de experts worden geanalyseerd op basis van de door de bevoegde ministers voorgelegde werkzaamheden, teneinde een nauwkeuriger tijdschema voor de verschillende fasen te kunnen voorstellen;
 • De kwestie van de daguitstappen, de tweede verblijven of de vakantiewoningen zal aan de orde komen tijdens de voorbereiding van fase 3 (geschatte datum: 8 juni).

24 april 2020

België heeft z’n exitstrategie vastgelegd. De belangrijkste maatregelen vindt u op de website van het Crisiscentrum.

In het Belgisch Staatsblad verscheen op donderdag 30 april het ministerieel besluit waarin de concrete modaliteiten staan voor de aangekondigde versoepelingen vanaf 4 mei tot 10 mei. De integrale tekst van het ministerieel besluit vindt u hier

Belangrijke opmerking: onderstaande data zijn indicatief en voorwaardelijk en hangen met name af hoe de verspreiding van het virus onder controle wordt gehouden.

TE ONTHOUDEN VOOR FASE 1 – A (4 MEI)

 • Algemeen
  • Afspreken met 2 vrienden kan: 
   • voor een sportieve activiteit 
   • buiten
   • met voldoende fysieke afstand
     
 • De industrie en B2B-bedrijven openen:
  • Telewerk is de norm.
  • Als telewerk niet mogelijk is, volg de tips uit de gids “Veilig aan het werk om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan. Die zal als basis gelden voor af te sluiten sectoriële- of ondernemingsakkoorden. Hij zal ook als referentie dienen voor een progressieve heropstart van de economie onder veilige en zekere voorwaarden voor iedereen.
  • Op de werkvloer moet de werkgever – ook in de publieke sector – z’n werknemers beschermen als dat nodig is.
    
 • Voor de winkels en de horeca
  Daar veranderen de regels niet, behalve voor de stoffenwinkels, die – gezien hun belangrijke rol in de productie van mondmaskers - hun deuren mogen openen.
   
 • Openbaar vervoer rijdt terug op volle kracht.
  Je neemt bus of trein:
  • als je geen eigen vervoer hebt
  • buiten de spitsuren
  • mét een mondmasker op.
    
 • Ziekenhuizen breiden toegang tot algemene en gespecialiseerde zorg uit
  • stap per stap
  • op een veilige manier

TE ONTHOUDEN VOOR  FASE 1 – B (11 MEI)

 • Voor de winkels : 
  Deze fase laat toe dat de winkels allemaal tegelijk weer open kunnen gaan - zonder discriminatie op basis van grootte of sector – om zo iedereen dezelfde kans op succes te gunnen. Dat zal uiteraard onder voorwaarden gebeuren. Die zullen bepaald worden in overleg met de sectoren en de sociale partners.
  Er zijn drie soorten voorwaarden, met betrekking tot: 
  • de organisatie van het werk, 
  • de ontvangst van klanten,
  • en het beperken van de toegang tot de winkel, om drukte te vermijden.

De uitoefening van zogenaamde contactberoepen (zoals dat van kapper bijvoorbeeld) is in deze fase nog niet toegestaan.

TE ONTHOUDEN VOOR FASE 2 (18 MEI)

 • Voor de winkels 
  Het zal bekeken worden of en onder welke voorwaarden zogenaamde contactberoepen hun activiteit opnieuw zouden kunnen uitoefenen, ook hier onder voorwaarden.

TE ONTHOUDEN VOOR FASE 3 (TEN VROEGSTE VANAF 8 JUNI)

 • Meerdere punten zullen bekeken worden : de modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook cafés, bars en dergelijke. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren.

Bron: Crisiscentrum - Update 7 oktober

DE STEUNMAATREGELEN VOOR ONDERNEMINGEN, HANDELAARS EN ZELFSTANDIGEN

Welke steunmaatregelen zijn voorzien voor brusselse ondernemingen en zelfstandigen?

3. De relatie werkgever- werknemer

Wat moet ik doen als een van mijn werknemers symptomen vertoont? Wat als ik zelf ziek ben als zelfstandige?

uw medewerker is ziek

Als werkgever mag u uw werknemers niet testen.

Adviseer de werknemer om telefonisch contact op te nemen met zijn arts wanneer hij volgende verschijnselen of symptomen vertoont:

 • Koorts,
 • Hoest,
 • Kortademigheid,
 • Vroegtijdige symptomen: rillingen, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, diarree, misselijkheid, braken en een loopneus. 

De arts zal bepalen wat de te volgen stappen zijn. Indien de werknemer daadwerkelijk aan het coronavirus lijdt, waardoor hij de arbeidsovereenkomst niet kan uitvoeren, gelden de normale regels in het kader van arbeidsongeschiktheid met gewaarborgd loon, voor zover de arbeidsongeschiktheid gestaafd wordt door een medisch attest.

ik ben zelfstandig ondernemer en ben zelf ziek? Wat nu?

Als je ziek wordt door het coronavirus en je blijft minstens acht dagen arbeidsongeschikt, heb je vanaf de eerste dag recht op een ziekte-uitkering via je ziekenfonds

Je moet onmiddellijk aan je huisarts vragen om het specifiek getuigschrift arbeidsongeschiktheid in te vullen, anders heb je geen recht op uitkeringen. Hij kan dat downloaden van de website van je ziekenfonds.

Bron: Agoria & Liantis

Welke preventiemaatregelen kan de werkgever nemen?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijst op een aantal preventieve maatregelen die op de werkvloer best worden genomen om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek zo goed mogelijk tegen te gaan.

Het gaat onder meer om maatregelen die betrekking hebben op:

 • het voorzien van propere en hygiënische werkplekken (zoals bureautafels, toetsenborden) door deze regelmatig te ontsmetten;
 • het toepassen van een goede handhygiëne door werknemers door het voorzien van handontsmettingsmiddelen op zichtbare plaatsen;
 • het voorzien van een goede respiratoire hygiëne op de werkplek door het gebruik van papieren zakdoekjes ingeval van hoesten en niezen;
 • het informeren van werknemers dat ze zich met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts beter niet naar de werkplek begeven;
 • het voorzien van thuiswerk;
 • het voorzien van instructies ingeval iemand ziek wordt met een vermoeden van het hebben van het coronavirus: lees ook: Hoe ga ik als werkgever om met werknemers die corona- of griepsymptomen vertonen?

Een uitgebreide opsomming van de verschillende preventiemaatregelen op de werkvloer vindt u in dit advies van de WHO.

Nuttige documenten:

Bron:  Fod Gezondheid

Hoe zit het met de uitbetaling van het loon als een werknemer besmet geraakt?

Belandt je werknemer in het ziekenhuis of moet hij ziek thuis blijven, dan gelden de regels zoals bij elke ander ziekteverzuim. Als werkgever betaal je hem gedurende 1 maand gewaarborgd loon. Is de medewerker langer buiten strijd, dan krijgt hij een ziekte-uitkering na die eerste maand.

Bron: SD Worx

Stel: mijn werknemer raakt door overmacht niet op het werk. Mag ik hem ontslaan?

Neen, dit zou een ontslag zonder gegronde reden zijn. Een werknemer kan zijn ontslag aanvechten voor de arbeidsrechtbank.

Als de huidige situatie daarentegen aanhoudt of nog zou verergeren – lees: je onderneming kan over een lange periode haar activiteiten niet normaal voortzetten en ziet de orders dalen – zou je als bedrijf de betrokken werknemers kunnen ontslaan om economische redenen

Bron: SD Worx

Mijn werknemer weigert zijn woning te verlaten. Hij besluit om vakantie op te nemen. Kan dit?

De jaarlijkse vakantie moet worden opgenomen in onderling akkoord tussen werknemer en werkgever. Dat betekent dat de werknemer niet eenzijdig kan beslissen over zijn vakantiedagen. Hij moet steeds wachten op het akkoord van de werkgever.

Als de werknemer onverwacht afwezig is en vakantie heeft genomen zonder jouw akkoord en als de organisatorische omstandigheden binnen je bedrijf dit niet toestaan, kan je weigeren om je werknemer te betalen voor de dagen waarop hij afwezig was. Deze afwezigheid kan namelijk worden beschouwd als ongewettigde afwezigheid.

Heb je nog andere vragen met betrekking tot het coronavirus op de werkplek? Aarzel niet om contact op te nemen met je dossierbeheerder bij Acerta of om de officiële website van de FOD WASO raadplegen, die ook een register bijhoudt van de vragen die door de werkgevers in dit domein worden gesteld.

Bron: Acerta

Ten gevolge van het coronavirus heb ik niet meer voldoende werk voor mijn werknemer, wat moet ik doen?

Het coronavirus en de paniekgolf die ermee gepaard gaat, heeft een rechtstreekse impact op de economie. Merk je al een afname van je economische activiteiten en weet je niet meer wat je moet doen met je teveel aan werkkrachten tijdens deze dalperiode? Er zijn verschillende oplossingen mogelijk.

Tijdelijke werkloosheid : vereenvoudiginG

Indien u uw personeel omwille van het Coronavirus niet kan tewerkstellen, kunt u hen, mits naleving van bepaalde formaliteiten, tijdelijk werkloos stellen. Gedurende deze periode kunnen de werknemers in principe een uitkering ontvangen van de RVA.

!! Update 6 juni :

De tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht wordt verlengd tot eind augustus. Voor sectoren in moeilijkheden, waaronder de Horeca, wordt de tijdelijke werkloosheid tot eind december.

!! Update 23 maart :

Voor vragen over tijdelijke werkloosheid, raadpleeg het zeer uitgebreide FAQ-document van de RVA (publicatie 23/03/2020)

!! Update 20 maart :

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen tijdelijke werkloosheid voor economische redenen of overmacht. Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert nu naar de 'coronaprocedure'. De procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken zoals vroeger. De groep wordt uitgebreid naar mensen die thuisblijven door besmette gezinsleden.

1. Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werkgever

 • De werkgever moet, voorlopig tot en met 31/05/2020 geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Deze periode kan worden verlengd tot 30/06/2020, indien de sanitaire maatregelen door de regering worden verlengd of versterkt.
 • Indien de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 in de ASR scenario 5 (elektronische Aangifte Sociaal Risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) de tijdelijke werkloosheid aangeeft als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”), geldt dit als de vereiste mededeling

Deze werkwijze geldt ongeacht de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 al een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht had verstuurd en geldt ook indien hij een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd.

De werkgever die aanvankelijk een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd, kan op die manier zonder verdere formaliteiten overstappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden “coronavirus”), ook indien er nog door bepaalde werknemers of op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

 • Indien de werkgever in de ASR scenario 5 als reden van tijdelijke werkloosheid  “economische oorzaken” aangeeft (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.1), dan blijven de bestaande procedures behouden (mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek….).
   
 • De werkgever is verplicht om zo snel mogelijk een ASR scenario 5 af te leveren (aan de hand waarvan de RVA ook het bedrag van de uitkeringen van de tijdelijk werkloze kan vaststellen). De werkgever moet daarvoor niet wachten tot het einde van de maand, maar moet dit doen in de loop van de maand, van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.
 • De werkgever moet van 01/03/2020 tot en met 30/06/2020 geen controlekaarten C3.2A  afleveren aan de werknemers die tijdelijk worden gesteld, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.

2. Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werknemers

 • De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA). 
   
 • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken. 
 • De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 30/06/2020 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, hetzij 150 euro per maand, ten laste van de RVA.

Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. 

Zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen kunnen geen tijdelijke werkloosheid aanvragen (er bestaat een ander soort vervangingsinkomen voor hen: het overbruggingsrecht).

Meer info op de site van de RVA

Flexibiliteit

Hebt u minder werk voor uw werknemers of net meer werk door de gevolgen van het coronavirus dan heeft u slechts een beperkt aantal mogelijkheden om hierop in te spelen bij de planning van de uurroosters van uw werknemers.

 • Kleine flexibiliteit
  U zou gebruik kunnen maken van kleine flexibiliteit. Daarmee kan u uw werknemers piekroosters laten werken als het drukker is of dalroosters als er minder werk is. Dit vereist wel dat het systeem van kleine flexibiliteit voorzien is in uw arbeidsreglement en ook alle verschillende roosters daarin opgenomen zijn. Wil u van rooster wisselen en bijvoorbeeld overschakelen naar een dalrooster omdat het minder druk is door het coronavirus, dan moet u dit ten minste 7 dagen voorafgaand kenbaar maken aan uw werknemers.

  Met de roosters in het kader van kleine flexibiliteit kan u een afwijkend rooster opnemen in uw  arbeidsreglement dat maximaal 2 uur (+ of -) afwijkt van het basisrooster tot maximaal 9 uur. Het weekrooster kan maximaal 5 uur (+ of -) afwijken van het basisrooster tot maximaal 45 uur. Werkt uw werknemer in principe dagelijks 8 uur en 40 uur op weekbasis? Dan zou u uw werknemer elke dag een uur minder kunnen laten werken zodat hij dagelijks 7 uur werkt en 35 uur op weekbasis.

  Het is wel de bedoeling dat de werknemer over een jaar de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur respecteert. Als u nu dalroosters laat presteren, dan zullen deze op een ander moment gecompenseerd moeten worden door piekroosters.
  Naast kleine flexibiliteit bestaan er nog andere mogelijkheden om werknemers flexibel te laten werken. Deze mogelijkheden zijn sectoraal bepaald. 
   

 • Deeltijdse werknemers
  Voor werknemers die deeltijds werken met een variabel werkrooster kondig je 5 werkdagen vooraf aan volgens welk werkrooster de werknemer zal moeten presteren. Voor dergelijke werknemers kan u makkelijk zelf bepalen wanneer hij meer of minder uren werkt. Hierbij mag wel niet uit het oog verloren worden dat de werkelijkse arbeidsduur moet gerespecteerd worden over een referteperiode van maximum een trimester (verlengbaar tot maximum een jaar via cao of arbeidsreglement).
   
 • Opnemen inhaalrust
  Hebben uw werknemers overuren, bijvoorbeeld in het kader van buitengewone vermeerdering van werk, gemaakt, dan moet u hen doorgaans ook inhaalrust toekennen. Is er minder werk, of wil u liever dat uw werknemer thuisblijft, dan zouu uw werknemer kunnen vragen om de opgebouwde inhaalrust op te nemen. Strikt juridisch is er niet bepaald dat er een akkoord vereist is tussen werknemer en werkgever over het tijdstip waarop de inhaalrust wordt genomen. Al is het uiteraard aangeraden om de opname van de inhaalrust in onderling overleg te bepalen. Bekijk ook zeker uw arbeidsreglement. Het is mogelijk dat daarin regels opgenomen zijn over het moment waarop de inhaalrust kan genomen worden.

Ik zet mijn activiteiten tijdelijk volledig stop. Wat moet ik doen met mijn werknemers?

Wat is het lot van je werknemers als je activiteit sterke hinder ondervindt en je beslist om je volledige bedrijfsactiviteiten te onderbreken voor een bepaalde periode?

Je kan je werknemers niet verplichten om verlof op te nemen tijdens de sluiting van je bedrijf.

Je kan echter kiezen voor een collectieve sluiting. Opgelet, de beslissing om een collectieve sluiting in te voeren kan niet zomaar eenzijdig worden genomen. Deze beslissing is namelijk onderworpen aan een sociaal overleg binnen je bedrijf. Dit overleg vindt plaats tijdens de ondernemingsraad, in aanwezigheid van de vakbondsafvaardiging of een meerderheid van de werknemers, afhankelijk van de situatie in jouw bedrijf. Er is geen sprake van een bepaalde datum waarop je deze collectieve sluiting moet hebben vastgelegd; in principe is dit het hele jaar mogelijk.

Van zodra er een beslissing wordt genomen, moet je de werknemers hiervan op de hoogte brengen door een bericht uit te hangen. Deze sluitingsdagen zullen vervolgens worden opgenomen in het arbeidsreglement.

Als de sluiting een rechtstreeks verband heeft met je economische situatie of overmacht, kan je eventueel een volledige onderbreking voorzien in de vorm van een tijdelijke werkloosheid.

Tot slot, als je geen van voornoemde opties kunt aanwenden en je werknemers weigeren om vakantie te nemen, zal je geen andere keuze hebben dan het loon van deze werknemers ook gedurende de periode van werkonderbreking te blijven uitbetalen.

Bron: Acerta

Een familielid van je medewerker ligt met het coronvirus in het ziekenhuis en hij blijft thuis. Wat nu?

Hier hangt alles af van de voorkeur van de medewerker. Hij kan hiervoor bijvoorbeeld verlof vragen. Maar hij zou ook, in de mate dat hij daar recht op heeft, ook inhaalrustdagen voor gerecupereerde overuren of arbeidsduurverminderingsdagen aanvragen. Rode draad hierbij is wel dat jij telkens akkoord gaat met de aanvraag, zoniet is de medewerker juridisch gezien ongewettigd afwezig (met alle gevolgen van dien).

Het gebeurt echter vaak dat een medewerker in zo’n situatie verlof om dwingende redenen aanvraagt. Iedere medewerker heeft jaarlijks recht op 10 dagen dergelijk onbetaald verlof (in bepaalde ondernemingen of sectoren kan de opname van een hoger aantal dergelijke dagen toegelaten zijn of kan er een al dan niet gedeeltelijke betaling van de dagen afgesproken zijn). Hier heb je niet het recht om de afwezigheid te weigeren. Als het maximum aantal verlofdagen om dwingende redenen opgesoupeerd zijn, kan je nog altijd toestaan dat de medewerker onbetaald afwezig blijft. Je sluit daaromtrent dan best een overeenkomst.    

Bron: Unizo

Als de FOD Volksgezondheid wil weten welke mensen in contact kwamen met een besmette werknemer, mag ik die gegevens meedelen ?

Ja, de gevraagde gegevens worden door de GDRP niet als "gevoelige gegevens" geclassificeerd. Bovendien staat de GDPR de verwerking toe op de volgende gronden:

 • Bescherming van vitale belangen
 • Uitvoering van een missie van algemeen belang
 • Het legitieme belang

Source: 1890 

Coronacrisis en thuiswerk : moet ik als werkgever een vergoeding geven aan mijn werknemers?

Vele werkgevers vragen zich af welke vergoeding ze mogen toekennen aan hun werknemers die ingevolge de regeringsmaatregelen voor Covid-19, een tijdlang hun werk bijna volledig van thuis uit zullen doen.

De zogenaamde bureauvergoeding van 126,94 EUR per maand tot dekking van de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap, …., kan vrij van sociale zekerheidsbijdragen toegekend worden aan alle werknemers die van thuis uit werken, dus ook aan werknemers die vóór de Covid-19 maatregelen niet van thuis uit werkten, en dus ook zonder dat de werkgever en werknemer een formele telewerkovereenkomst hebben afgesloten.

Voor meer uitleg over deze bureauvergoeding wordt verwezen naar de administratieve instructies van de RSZ.

Bovenop deze vergoeding mag de werkgever volgende kosten terugbetalen:

 • Gebruik van de eigen PC – een forfait van max. 20 EUR per maand wordt aanvaard
 • Gebruik van de eigen internetverbinding – een forfait van max. 20 EUR per maand wordt aanvaard

Als de werknemer andere kosten moet maken (gebruik eigen telefoon, aankoop van een scherm of een scanner, …) mag de werkgever die ook terugbetalen. Daarvoor geldt er geen algemeen forfait, de terugbetaling moet gebaseerd zijn op de werkelijke kosten.

Werkgevers die voorafgaand aan de Covid-19 maatregelen de kosten van hun telewerkers terugbetaalden op basis van de 10 % van het brutoloon dat betrekking heeft op de in de telewerkovereenkomst voorziene thuisprestaties (zie de administratieve instructies – zelfde link als hierboven) kunnen deze vergoeding verder betalen volgens hetzelfde principe voor het in de telewerkovereenkomst voorziene pro rata (bijvoorbeeld 10 % op 2/5de van het maandloon als in de overeenkomst 2 dagen telewerk was voorzien).

Een vergoeding van 10 % van het volledige brutoloon kan dus niet aanvaard worden. De werknemers die tijdelijk in de kader van de Covid-19 maatregelen volledig van thuis uit werken bevinden zich immers niet in een situatie van thuisarbeid zoals voorzien in Titel VI de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en evenmin in een situatie van telewerk in de eigenlijke zin van het woord.

Een vergoeding van 126,94 EUR mag alleszins wel uitgekeerd worden in de plaats van de 10 % van het pro rata van het maandloon, als dit laatste lager zou zijn.

Uitzonderlijk

Omwille van het coronavirus kunt u uitzonderlijk ook vragen om het RSZ-forfait van 126,94 euro ook fiscaal toe te passen voor elke persoon die door de coronamaatregelen thuis moet werken.

Als de werkgever deze bureauvergoeding voor al zijn werknemers tijdelijk wil toekennen en wenst dat deze beschouwd wordt als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever, dan moet hij een voorafgaangde beslissing (ruling) aanvragen bij de FOD Financiën.

De FOD Financiën heeft een aanvraagmodel gepubliceerd (klik hier). U moet dit invullen mailen naar dvbsda@minfin.fed.be (via de post is momenteel niet mogelijk).

Bron : RSZ & Securex

4. De werking van het bedrijf garanderen

Wat als ik mijn activiteiten tijdelijk moet stopzetten door een gebrek aan bevoorrading

Fabrieken in China zijn stilgelegd om de uitbraak van het virus in te dammen, en dat voelen we tot bij ons. In een aantal bedrijven kunnen werknemers momenteel hun job niet uitoefenen omdat levering tijdelijk niet meer gegarandeerd is.

De federale Minister van Werkgelegenheid bevestigde dat dit als overmacht wordt beschouwd. Je hoeft dan het loon van de medewerkers in kwestie niet door te betalen, zij krijgen een tijdelijke werkloosheidsuitkering in de plaats.

Bron: SD Worx

Ik heb precieze vragen over de sector waarin ik actief ben. Wie kan me informeren?

Heel wat sectorale werkgeversorganisaties stellen specifieke sectorale informatie ter beschikking (bv. AgoriaFeviaFebelfin, …). Hou als werkgever zeker hun websites in de gaten. 

Ook BECI, de Kamer van Koophandel van Brussel, heeft een website opgezet waar u terecht kan.

De site van Unizo is aan te bevelen want die biedt duidelijke antwoorden op het vlak van hygiëne, personeel, steunmaatregelen, import/export en tracht ook een aantal misverstanden uit de wereld te helpen.

Bron: 1819

Kan ik contracten met leveranciers stopzetten, zonder kosten, als ze niet meer tijdig kunnen leveren?

Dat is niet steeds het geval. Het is aangewezen om de afspraken met uw leverancier na te kijken, bijvoorbeeld in de contracten of de algemene voorwaarden. De vraag is of u de overeenkomst definitief wilt beëindigen of tijdelijk wilt opschorten. 

Voor de beëindiging geldt het volgende. In principe is de laattijdige levering een fout, al rechtvaardigt niet elke fout de beëindiging van het contract, enkel de zwaarwichtige fout. Ten eerste kan het contract bepalen dat een (beperkte) overschrijding niet wordt beschouwd als zwaarwichtige fout of niet volstaat als beëindigingsgrond. Ten tweede kan het contract bepaalde situaties aanduiden als overmacht.

Op basis van de wet kunt u overmacht enkel inroepen indien u het volgende kunt bewijzen:

i) onvoorzienbare omstandigheden;
ii) die buiten de wil van de partij plaatsvinden en
iii) de uitvoering van de verplichting onmogelijk maken (moeilijker, duurder etc. volstaat niet).

In het contract kan men dit uitbreiden en bijkomende situaties aanduiden als overmacht, ook al voldoen die niet strikt aan deze voorwaarden. Ten derde gelden er vaak procedures om fouten aan te kaarten (bv. een voorafgaande ingebrekestelling en een respijttermijn). De beëindiging is slechts gerechtvaardigd indien die procedures worden gerespecteerd. Indien u die stappen niet volgt, is de beëindiging op uw risico en kan dit resulteren in aansprakelijkheid. 

De opschorting ligt eenvoudiger. Indien de leverancier tijdelijk niet kan leveren, bent ook u tijdelijk niet gehouden om uw contractuele verplichtingen na te komen. We raden wel aan om de tegenpartij zo snel mogelijk en schriftelijk (voor bewijsredenen) te informeren, om discussie te vermijden. Daarbij kunt u uitdrukkelijk vermelden dat u de overeenkomst als opgeschort beschouwt en aangeven welke verplichtingen u niet meer zult nakomen tot nader order (bv. betaling of exclusieve levering).

In beide gevallen is er ook een schadebeperkingsplicht voor de getroffen partijen. Zelfs indien de andere partij aansprakelijk is en uw schade moet vergoeden, moet u redelijke inspanningen leveren om die schade zoveel mogelijk te beperken.

Bron: Agoria

Kan ik leveranciers of transporteurs in gebreke stellen ?

U kunt uw leveranciers of transporteurs in gebreke stellen indien de tijdige levering in het gedrang komt. Wederom is het aangewezen om de afspraken met uw leverancier na te kijken. Enerzijds kan het contract deze situatie regelen, met rechtvaardigingen voor bepaalde contractuele fouten, bijvoorbeeld beperkte vertragingen, of door dit als overmacht aan te duiden. Anderzijds kan die ingebrekestelling ook contractueel geregeld zijn.

Zo kunnen er respijttermijnen gelden (ingebrekestelling pas na een bepaalde periode van vertraging) of vormvereisten (per aangetekend schrijven, e-mail, taal, geadresseerden,…). Om latere discussie te vermijden, kunt u in de ingebrekestelling ook al aankondigen welke stappen u overweegt indien de leverancier of transporteur alsnog de verplichtingen niet nakomt. Ook op dat vlak kan het contract regels bevatten.

Bron: Agoria

Wat dekken de verzekeraars in geval van een pandemie?

De ononderbroken voortzetting van de collectieve dekkingen die de werkgever heeft gesloten voor zijn werknemers

Als gevolg van de Covid-19-crisis ben ik tijdelijk werkloos. Wat gebeurt er, nu mijn arbeidsovereenkomst is geschorst, met de risico’s pensioen, overlijden, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en hospitalisatie die door mijn groepsverzekering zijn gedekt?
Volgens de normale regel zouden deze dekkingen worden geschorst omdat je arbeidsovereenkomst is geschorst. Maar gezien de omstandigheden verbindt de verzekeringssector zich er uitzonderlijk toe deze dekkingen te handhaven, zodat je beschermd blijft. Elke betrokken verzekeraar zal daarvoor contact opnemen met je werkgever om dit nauwkeurig toe te lichten aan de hand van de afgesloten groepsverzekering. De werkgever
heeft 30 dagen bedenktijd om het voorstel eventueel af te wijzen.

Ik ben werkgever. Welke formaliteiten moet ik hiertoe vervullen?
Geen! De verzekeraar neemt met je contact op om alle details van deze voortzetting en de gevolgen ervan uit te leggen. De dekkingen (pensioen, overlijden, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en hospitalisatie) die zijn opgenomen in de collectieve overeenkomst, blijven gelden. Je beschikt wel over 30 dagen om dit aanbod te weigeren.

In mijn collectieve verzekering zijn er soms ook andere dekkingen dan de hierboven genoemde, zoals bijstand.
In dat geval neem je het best contact op met je werkgever, zodat deze met de verzekeraar kan overleggen om een oplossing te vinden die rekening houdt met je financiële moeilijkheden.

Ik ben werkgever, wat gaat dit me kosten?
Voor de premies voor deze uitbreiding van waarborg kan je verzekeraar op jouw uitdrukkelijke vraag zes maanden betalingsuitstel verlenen, tot uiterlijk 30 september 2020. De verzekeringssector vraagt overigens aan de regering dat het behoud van deze dekkingen in deze uitzonderlijke omstandigheden door de belastingadministratie niet zal worden beschouwd als ‘voordeel van alle aard’ van de betrokken werknemers.

Ondernemingen 

De Covid-19-crisis noodzaakt mij om mijn activiteiten stil te leggen.
Sommige voor ondernemingen bedoelde verzekeringsdekkingen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, …) worden automatisch aangepast bij een beperking van de activiteiten. In dat geval betaal je aan het begin van het jaar een provisionele premie en volgt er een regularisatie aan het einde van het jaar waarbij rekening wordt gehouden met de effectieve activiteiten van de onderneming. De verzekeraars houden dus automatisch rekening met de impact van de crisis in het kader van deze verzekeringen.

Kan ik als ondernemer de betaling van mijn verzekeringspremies uitstellen?
Voor verzekeringen zonder automatische aanpassing aan een beperking van de activiteiten, met name de brandverzekering, kun je 6 maanden betalingsuitstel (tot uiterlijk 31 oktober 2020) aanvragen, voor zover je onderneming haar activiteiten heeft stilgelegd door de regeringsmaatregelen die contacten en verplaatsingen beperken.

Kan een onderneming die ondanks alles haar activiteiten voortzet in geen geval betalingsuitstel krijgen voor verzekeringspremies?
Om welke verzekering het ook gaat: als je onderneming moeilijkheden ondervindt om de premies te betalen, neem dan contact op met je verzekeraar of verzekeringstussenpersoon voor een gepaste oplossing.

De opschorting van overeenkomsten: wees voorzichtig!
Wat eventuele opschortingen van overeenkomsten betreft, krijgen ondernemingen de raad contact op te nemen met hun verzekeraar of verzekeringstussenpersoon om samen de best mogelijke oplossing te zoeken. Eventuele opschortingen van overeenkomsten moeten absoluut op individuele basis worden bekeken; het risico bestaat dat deze voor de verzekerde ondernemingen zelf zeer nadelig blijken te zijn. In het belang van de ondernemingen en hun continuïteit is het, los van het stilleggen van de activiteiten, belangrijk om erop toe te zien dat de betrokken ondernemingen goed beschermd blijven. Er kunnen zich bepaalde restrisico’s voordoen waarover moet worden nagedacht in overleg met de tussenpersoon of de verzekeraar. Een verzekering voor bijvoorbeeld rechtsbijstand, brand, ongevallen (uitgezonderd arbeidsongevallen) of goederen van ongeacht welke aard kan immers nog goed van pas komen.

Ik moet als ondernemer een krediet aflossen bij een verzekeringsonderneming
Voor de lopende kredieten of leningen aan ondernemingen zal de verzekeringssector dezelfde voorwaarden toepassen als deze die in het moratorium van de banken zijn opgenomen voor de aflossingen en rentebetalingen met een vervaltermijn tot 31 oktober 2020. Kun je een bewijs voorleggen dat je onderneming in financiële moeilijkheden verkeert als gevolg van de Covid-19-crisis en voldoe je aan de drie voorwaarden hieronder, dan kun je een uitstel aanvragen van maximaal 6 maanden, dat in ieder geval op 31 oktober 2020 afloopt. Dit moratorium betreft zowel de kapitaalaflossingen als de rentebetalingen.
Voorwaarden voor betalingsuitstel voor een krediet:

 • de onderneming ligt in België;
 • er was op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het krediet;
 • je hebt aan je contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Mijn onderneming dreigt door de Covid-19-crisis met meer onbetaalde facturen te zitten. Kan ik verder blijven rekenen op mijn kredietverzekeraar?
De kredietverzekering speelt inderdaad een cruciale rol in de commerciële transacties. De in België gevestigde kredietverzekeraars dekken de niet-betaling van facturen van hun verzekerden in België voor een totaalbedrag van meer dan 57 miljard euro. Om deze transacties tussen ondernemingen
ondanks de coronacrisis verder veilig te stellen hebben Assuralia en de Belgische Staat op 21 april een akkoord ondertekend waarin de Staat zich ertoe verbindt een deel van de risico’s te herverzekeren die de in België gevestigde kredietverzekeraars hebben onderschreven. Deze
verbinden zich ertoe als tegenprestatie om de kredietlimieten die op 1 januari 2020 van kracht waren ten opzichte van uw debiteuren, zoveel mogelijk intact te laten tot eind 2020. Dankzij deze dubbele verbintenis kan je onderneming op je kredietverzekeraar blijven rekenen op
nagenoeg identieke wijze als vóór het uitbreken van de coronacrisis.

We nodigen je uit om regelmatig de websites www.assuralia.be te checken voor eventuele updates.

Vind je hier geen antwoord, richt je dan enkel tot je contactpersoon bij je verzekeringsonderneming of tot je verzekeringstussenpersoon (makelaar of agent).

Bron: Assuralia - Bijgewerkt op 29 april

Mijn grondstofprijzen zijn gestegen als gevolg van corona. Mag ik mijn prijzen aanpassen?

In principe bepaal je als ondernemer zelf welke prijzen je aan uw klanten aanrekent. Als je grondstofprijzen stijgen, kan je dus in principe beslissen om de prijzen te verhogen (al hoort hier natuurlijk ook een commerciële afweging bij).

Let wel op: je kan uw prijzen enkel aanpassen voor nieuwe contracten. Voor lopende overeenkomsten en bestellingen is het niet toegelaten prijzen zomaar te verhogen. Alleen wanneer je een mogelijke prijswijziging heeft voorzien in de contractvoorwaarden, en daar ook duidelijk in staat op welke manier prijzen kunnen stijgen op basis van een stijging in de grondstofkosten, kan je de prijzen aanpassen. En ook dan moet je natuurlijk bekijken hoe sterk de stijging van de prijzen is, en opnieuw een commerciële afwegingen maken tussen het doorrekenen van prijsstijgingen en de relatie met de klant.

Bron: Unizo

Een bestelling wordt geannuleerd. Mag ik al betaalde voorschotten behouden?

et antwoord op deze vraag hangt af van de vraag of je ‘overmacht’ kan inroepen en van de situatie. 

jij of je klant annuleren uit voorzorg

Annuleren jij of je klant uit voorzorg (en dus niet uit echte noodzaak), dan draagt diegene die annuleert hier de kosten voor.

We illustreren het met een voorbeeld. Stel, je organiseert een festival en: 

 • Je beslist dat het beter is om het festival te annuleren, zonder dat de overheid je hiertoe dwingt. In dat geval draag jij de kosten. Je zal dus de al betaalde tickets moeten terugbetalen. Tenzij je in de verkoopsvoorwaarden een specifieke regeling hebt opgenomen voor overmacht (soms bepalen algemene voorwaarden dat zelfs bij overmacht reeds betaalde bedragen niet moeten worden terugbetaald).
 • Je beslist om het festival te laten plaatsvinden, maar enkele klanten annuleren omdat ze het niet veilig vinden. In dat geval dragen die klanten de kosten. Ze kunnen geen terugbetaling van hun tickets eisen (tenzij je een andere regeling zou hebben voorzien in de verkoopvoorwaarden).

jij of je klant annuleren omdat het moet

Als de overheid je verplicht om een bestelling te annuleren, dan liggen de zaken iets anders. Bij een verplichting tot annulatie, is er sprake van overmacht. We blijven bij het voorbeeld van het festival.

 • Klanten die nog niet betaalden: Jijzelf kan je verplichtingen niet meer nakomen. Je mag dus geen betalingen meer vragen van je klanten
 • Klanten die wel al betaalden (voorschot of integraal): Mogen ook geen terugbetaling vragen

Uiteraard moet je ook hier steeds nagaan of je in je verkoopvoorwaarden geen andere regeling hebt opgenomen.

Bron: Unizo

Source: UNIZO

De milieuvergunning of stedenbouwkundige vergunning bekomen. Hoe verloopt dat tijdens de lockdown?

De stedenbouwkundige vergunning bekomen

U kan natuurlijk uw aanvraagdossier opstellen en indienen bij de administratie. 

Voor de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning door de gemeente: raadpleeg uw gemeentebestuur, afdeling stedenbouw. 

Voor de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning door het Gewest: sinds 2 april 2020 is het nu mogelijk om uw aanvraag online in te dienen. 

Het dossier zal door de administratie worden onderzocht. Aangezien echter noch het openbaar onderzoek noch de raadplegingscommissie kan worden gehouden wegens de lockdown, worden de termijnen opgeschort. Zij worden met terugwerkende kracht tot 16 maart 2020 opgeschort. 

Indien uw ingediende dossier reeds voor 16 maart 2020 deze 2 stappen heeft doorlopen, kan de administratie de vergunning afgeven, zonder gebonden te zijn aan de wettelijke termijnen.
Alle fysieke loketten zijn gesloten.
Meer info hier

De milieuvergunning bekomen tijdens de lockdown.

U kan natuurlijk uw vergunningsaanvraag voorbereiden en deze per e-mail aan de gemeente of aan Leefmilieu Brussel voorleggen

Het dossier zal door de administratie worden onderzocht. Aangezien echter noch het openbaar onderzoek noch de raadplegingscommissie kan worden gehouden vanwege de lockdown, worden de termijnen opgeschort. Zij zijn sinds 16 maart 2020 geschorst. 

Indien uw ingediende dossier reeds voor 16 maart 2020 deze 2 stappen heeft doorlopen, kan de administratie de vergunning afgeven, zonder gebonden te zijn aan de wettelijke termijnen. 
Alle fysieke loketten zijn gesloten.
Meer info hier  

Bron: Brussel Leefmilieu en Urban.brussels - 14 april

Wat zijn de bijkomende verplichtingen voor werkgevers en gebruikers die tijdelijk beroep doen op buitenlandse werknemers of zelfstandigen?

Het ministerieel besluit voorziet dat in de volgende sectoren: bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleessector dat de werkgevers, die tijdelijk beroep doen op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige, een geactualiseerd register bij houdt.

Dit register moet bijgehouden worden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan en bevat volgende informatie van de werknemer of zelfstandige: 

 • Identificatiegegevens;
 • Verblijfplaats in België;
 • Telefoonnummer;
 • De gegevens van de persoon met wie hij/zij samenwerkt.

Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. 14 kalenderdagen na het einde van de werkzaamheden moeten de gegevens vernietigd worden. De registratieplicht geldt niet voor:

 • Grensarbeiders;
 • Wanneer het verblijf van de werknemer/zelfstandige niet langer duurt dan 48 uur.

Wanneer de werknemers en zelfstandigen het Passagier Lokalisatie Formulier moeten invullen, (Zie vraag: “Wanneer moet ik het Passagier Lokalisatie Formulier invullen?” van het deel internationaal.) moet de werkgever voor de aanvang van de werkzaamheden nagaan of het Passagier Lokalisatie Formulier werd ingevuld.

Bij gebrek aan bewijs dat het formulier werd ingevuld, moet de werkgever er over waken dat het formulier ingevuld wordt uiterlijk op het moment dat de werkzaamheden starten.

Voor meer details kan u zich wenden tot artikel 2bis van het Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Update: 20 augustus 2020

5. De gezondheidsvoorschriften

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Bepaalde bevolkingsgroepen worden beschouwd als “risicogroepen”; zij zijn mee kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen. Het gaat hier voornamelijk over personen ouder dan 65 jaar en personen die lijden aan ernstige chronische ziektes.

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

Source: Info Coronavirus

Wat moet ik doen als een werknemer besmet raakt op het werk?

 • Wanneer een personeelslid ziek wordt op de werkplek vanwege een vermoeden van VIDOC- 19, is het noodzakelijk om hem/haar naar een andere plaats te brengen om het contact met collega’s te verminderen of te vermijden. 

 • Een mondmasker voor de zieke kan de verspreiding van virusdeeltjes door hoesten of niezen beperken. 

 • Breng de lokale gezondheidsautoriteiten op de hoogte.

 • Als iemand contact heeft gehad met een ziek persoon, moet hij of zij in afzondering thuisblijven zodra hij of zij een milde hoest of koorts ( >37,3°C) heeft. 

 • Werknemers die dagelijks of nauw contact hebben gehad met de zieke werknemer kunnen contact opnemen met hun huisarts. Telewerken kan worden overwogen.

M.b.t de werkplek van de zieke werknemer die ervan verdacht wordt besmet te zijn met VIDOC19 :

 • Die kan tijdelijk worden gesloten of buiten dienst worden gesteld (minimaal 1 week).
 • Perimeter: drie meter rond het hoofdkantoor/werkplek van de zieke werknemer.
 • De gebruikte contactpunten en sanitaire voorzieningen moeten goed gereinigd worden en indien mogelijk gedesinfecteerd of buiten gebruik gesteld.
 • Alcohol (60-90% ethanol) of chloor kan worden gebruikt als desinfectiemiddel.

Bron : BECI

Wat zijn de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen die in uw kantoor moeten worden genomen?

aanbevelingen voor het reinigen van de werkplek

Zorg voor een goede ventilatie van het pand. Open ramen en deuren. We weten nog niet hoe lang het coronavirus kan overleven op oppervlaktes, maar ventilasie zal de verspreiding in de binnenlucht verminderen.

Reinig regelmatig voorwerpen die vaak door meerdere mensen worden aangeraakt.

Maak gedeelde arbeidsmiddelen schoon na gebruik (toetsenbord, computermuis, telefoon, tafel- en armleuningen van bureaustoelen) of beperk het delen van apparatuur op de werkplek.

Zet een preventieposter op om het personeel te informeren over de te nemen barrièremaatregelen.

Reinig gladde oppervlakken die regelmatig worden aangeraakt:

 • Deurklinken
 • Trapleuningen
 • Bureau’s, tafels, toetsenborden, telefoons voor algemeen gebruik
 • Toiletten

Met welke producten?

De reinigingsmiddelen die u gewoonlijk gebruikt, werken voldoende. Voor het reinigen van toetsenborden en telefoons kunnen wegwerp- of reinigingsdoekjes voor individueel gebruik worden verstrekt.

 • Was de vaat grondig met water en afwasmiddel na elk gebruik.
 • Vermijd het gebruik van gewone vaatdoeken
 • Geef duidelijke instructies aan het schoonmaakpersoneel en bescherm ze.
 • Zorg voor een duidelijk schoonmaakplan
 • Zorg voor voldoende schoonmaakmiddelen en reinigingsdoeken.
 • Was gebruikte reinigingsdoeken regelmatig op de hoogst mogelijke wastemperatuur.
 • Leer het schoonmaakpersoneel hoe het virus zich verspreidt en hoe je een infectie kunt voorkomen.

Bron: BECI

Hoe kan ik voorkomen dat ik mijn dierbaren besmet? Hoe kan ik voorkomen dat ik geïnfecteerd raak als iemand in mijn buurt het coronavirus heeft?

Op info-coronavirus.be, vindt u enkele adviezen voor personen in isolatie en hun omgeving.  Je vindt ze in deze brochure.

6. Nuttige sites en telefoonnummers

Waar kan ik meer informatie bekomen?

Voor het grote publiek

 • Voor algemene informatie in verband met het coronavirus, verwijzen we naar de volgende website van de FOD Volksgezondheid: www.info-coronavirus.be/nl
 • de tweetalige website coronavirus.brussels met alle aanbevelingen en besluiten die de Brusselse regering neemt rond het coronavirus. Op de website kunnen ook posters gedownload worden in 10 verschillende talen (Frans, Nederlands, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Pools, Roemeens, Turks, klassiek Arabisch).  
 • Het federale algemene nummer:  0800 14689.

Tewerkstelling

Economisch

Gezondheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.