Maatregelen om de culturele en creatieve sector in het Brusselse Gewest te ondersteunen

Maatregelen om de culturele en creatieve sector in het Brusselse Gewest te ondersteunen

1819.brussels

Om de Brusselse culturele en creatieve sector die zwaar getroffen is door de gevolgen van de gezondheidscrisis te ondersteunen, heeft de Brusselse regering en de Franse en de Vlaamse gemeenschapscommissie specifieke maatregelen goedgekeurd. Het gaat om een totaal bedrag van 8,4 miljoen euro.

Brussel heeft het grootste culturele aanbod van het land. Dat rijke, diverse en hedendaagse culturele en creatieve aanbod biedt niet alleen een toegevoegde waarde op het vlak van werkgelegenheid en economische waarde, maar ook op het vlak van sociaal welzijn. Het gewest onderscheidt zich hierdoor zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Dat aanbod kan bestaan dankzij werknemers waarvan velen in precaire omstandigheden en met verschillende statuten hun beroep uitoefenen. Ook zij zijn een kwetsbare groep, die zeer zwaar getroffen worden door de crisis.

Het Brussels Gewest vond het essentieel om ook specifieke maatregelen te nemen om deze sector bij te staan en dan meer bepaald de Brusselse organisaties zonder winstoogmerk en de cultuurwerkers die tot op heden nog geen aanspraak konden maken op enige steun.

Zo heeft de Brusselse regering beslist om:

  • een eenmalige gewestelijke sectorpremie van 2.000 euro toe te kennen voor alle non-profit culturele en creatieve organisaties die getroffen zijn door de Covid-19-crisis 
    Deze eenmalige premie is bestemd voor alle Brusselse non-profit organisaties in de culturele en creatieve sector.  
    De premie dient door de organisatie uitdrukkelijk te worden aangevraagd bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, met behulp van een formulier dat weldra online beschikbaar zal zijn.

  • te voorzien in een uitzonderlijke steun van maximaal 1.500 euro voor de cultuurwerkers (fonds van 5 miljoen euro) 
    Heel wat cultuurwerkers bevinden zich in een zeer precaire situatie.  Niet alleen kunnen zij momenteel geen prestaties uitoefenen, maar zij hebben ook enkel onder beperkte voorwaarden recht op tijdelijke werkloosheid. De prestaties worden in het beste geval uitgesteld en in het slechtste geannuleerd, wat gedurende die tijd leidt tot groot loonverlies. 

    Daarom zal de Brusselse regering een fonds van 5 miljoen euro vrijmaken om uitzonderlijke steun toe te kennen aan de cultuurwerkers die inkomensverlies lijden doordat evenementen als gevolg van de crisis werden afgelast of uitgesteld en die geen toegang hebben tot tijdelijke werkloosheid of tot het overbruggingsrecht. Deze steun van maximaal 1.500 euro per persoon moet helpen om een deel van de basisbehoeften van deze personen te bekostigen, maar moet ook de Brusselse tewerkstelling ondersteunen. Zij is voorbehouden aan werknemers die haar aanvragen en wier statuut beantwoordt aan de vastgelegde voorwaarden.

Tot slot vindt de regering het ook belangrijk ervoor te zorgen dat de Brusselaars opnieuw cultuur kunnen beleven en kunnen deelnemen aan het samenleven door te voorkomen dat de vruchtbare bodem voor creativiteit in het gewest uitdroogt. Cultuur stimuleert, inspireert, schept ruimte voor verbeelding, bouwt aan de identiteit, kleurt het leven en brengt hoop. Zij zorgt voor sociale toenadering en verkleint de virtuele afstand tussen mensen. De Brusselse regering is er dan ook van overtuigd dat er specifieke relance- en heropstartmaatregelen nodig zijn om de cultuurwerkers en creatieve geesten van het gewest te ondersteunen.

Daarover zal worden nagedacht met de drie entiteiten: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, in samenwerking met onder meer visit.brussels, hub.brussels en Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Bron: persbericht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.