Projectoproep "Internationaliseringsacties": dien je project in voor 7 augustus !

Projectoproep "Internationaliseringsacties": dien je project in voor 21 augustus !

1819.brussels

Op initiatief van de Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de allereerste editie van de projectoproep 'Internationaliseringsacties'. Deze heeft als doel de bevordering van de internationale afzetmogelijkheden, het aantrekken van investeringen vanwege innovatie buitenlandse bedrijven, alsook de internationale uitstraling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als innovatieve en multiculturele metropool te ondersteunen.  

Voor wie?

De projectoproep staat open voor:

  • verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's) die bij de kandidaatstelling uiterlijk op 7 augustus 2020 om 12 uur (middag) over een exploitatiezetel en een ondernemingsnummer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken; 
  • elk partnerschap tussen vzw's die in aanmerking komen. 

Voor welke projecten?

De projectoproep heeft drie doelstellingen:

  • acties ondersteunen die de internationale afzetmogelijkheden van het Gewest bevorderen, dat wil zeggen exportprojecten; 
  • acties ondersteunen die gericht zijn op het aantrekken van investeringen vanwege innovatie buitenlandse bedrijven, dat wil zeggen buitenlandse investeringsprojecten in Brussel;
  • acties ondersteunen die de internationale uitstraling van het Gewest als innovatieve en multiculturele metropool bevorderen, dat wil zeggen projecten die zorgen voor meer uitstraling van Brussel in het buitenland. 

De voor deze oproep ingediende projecten moeten minstens aan een van deze door het Gewest nagestreefde doelstellingen beantwoorden. 

Wat kan je ontvangen? 

Een specifieke gewestelijke financiering, die tussen € 5.000 en € 85.000 kan bedragen.

Selectiecriteria 

Het betreft een wedstrijdformule, zodat de in het licht van de criteria meest overtuigende projecten worden geselecteerd, zolang er nog budget beschikbaar is.

  1. Overeenstemming met de doelstellingen van de projectoproep
  2. Kansen inzake inclusie, duurzaamheid en jobcreatie
  3. Technische en financiële haalbaarheid

Soorten uitgaven

Marketing-, communicatie-, reis- en verblijfskosten.

Infosessies

  • 15/07/2020. Schrijf je in voor het gratis webinar.
  • of op 22/07/2020. Schrijf je in voor het gratis webinar.

Deze sessies worden georganiseerd via een videoconferentie.

Je kandidatuur indienen

Deadline voor de indiening van het kandidatuurformulier: 21 augustus 2020 om 12 uur (het middaguur).
Raadpleeg de precieze voorwaarden, het reglement en het kandidatuurformulier op de site van Brussel Economie & Werkgelegenheid.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.