Financiering van uw onderneming via finance&invest.brussels

Laatst gewijzigd:

maandag 24 februari 2020

finance&invest.brussels is een Brusselse overheidsonderneming. Ze maakt financiering mogelijk voor Brusselse ondernemingen die meerwaarde genereren en vult hun financieringsbehoeften aan. Hoe? Door concrete oplossingen voor te stellen die tegemoetkomen aan de financiële noden van ondernemers op beslissende momenten in hun bestaan: oprichting, uitbreiding, innovatie, internationalisering, ecologische transitie, overname-overdracht. 

finance&invest.brussels richt zich tot Brusselse ondernemingen en kandidaat-ondernemers en meer in het bijzonder tot :

1. Start-ups, scale-ups en kmo’s via finance.brussels

De voorgestelde oplossingen omvatten ondermeer: 

  • Participaties : finance&invest.brussels kan kapitaal pompen in start-ups, scale-ups en kmo’s met investerings- en/of ontwikkelingsprojecten. Dit type financiering gebeurt meestal via een kapitaalsverhoging. 

  • Mezzanineschuld : concreet gaat het om een lening op middellange of lange termijn die terugbetaald kan worden of omgezet in aandelen in het geval van een ‘converteerbare lening’.

  • Converteerbare lening : Doorgaans gaat het om een lening van het type ‘mezzanineschuld’ waarvan de overeenkomst voorziet in de mogelijkheid om gedurende een vooraf vastgelegde periode en mits naleving van een reeks voorwaarden, het schuldsaldo om te zetten in aandelen.

  • Leningen en cofinanciering : finance&invest.brussels biedt ook de eerder klassieke leningen aan als aanvulling op de bankleningen wanneer het project een dergelijke tussenkomst nodig heeft.

  • Waarborgen : finance&invest.brussels staat via een gemachtigde opdracht in voor het operationele beheer van het Brussels Waarborgfonds. De taak van dit fonds bestaat in de toekenning van beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2. Zeer kleine, sociale en coöperatieve ondernemingen via brusoc

De voorgestelde oplossingen omvatten hier :

  • Participatie in coöperaties (COOP US ) : finance&invest.brussels investeert in coöperaties met een investerings- of ontwikkelingsproject, doorgaans door middel van een kapitaalsverhoging die maximaal de investering van alle coöperanten samen verdubbelt.

  • Lening voor natuurlijke personen (OPEN UP) : OPEN UP is bedoeld om natuurlijke personen de kans te bieden als zelfstandige aan de slag te gaan met behulp van een financiering van maximaal 25.000€ over een periode van 1 tot 5 jaar.

  • Lening voor zeer kleine ondernemingen (RISE UP) : RISE UP stimuleert de ontwikkeling en oprichting van ondernemingen door middel van een lening van maximaal 100.000€. 

  • Lening voor sociale ondernemingen (CITIZ US) : CITIZ US is bedoeld voor ondernemingen en verenigingen met een maatschappelijk doel (integratie, milieu ...).

Meer info over alle mogelijkheden die finance&invest.brussels je kan aanbieden, vind je op hun website: https://www.finance.brussels/nl

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.